"wydać pieniądze" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydać pieniądze" po angielsku

PL

wydać pieniądze {czasownik}

volume_up
wydać pieniądze (też: wydawać, wydawać pieniądze)

Przykłady użycia - "wydać pieniądze" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMożna wydać pieniądze na taką siatkę, lub można spryskiwać, można też rozprowadzać leki.
You spend a certain amount per bed net. ~~~ Or you could spray.
PolishTrzeci przytoczony argument jest taki, że pomoc szkodzi i że lepiej byłoby wydać pieniądze na inne rzeczy.
The third argument is that aid is harmful and that the money would be better spent on other things.
PolishZastanawiam się, czy mogliśmy wydać te pieniądze lepiej.
I do wonder whether we could spend that money better.
PolishOd razu zdecydują jak wydać pieniądze, jak MFW.
You vote according to how much money you put in the kitty.
PolishNie wystarczy jednak po prostu wydać pieniądze - środki te muszą być wydatkowane na właściwą politykę w tej dziedzinie.
It is not enough, however, to just spend the cash - the money must be spent on the right policy in this field.
PolishMożna lepiej wydać te pieniądze.
PolishByć może jednym z najciekawszych aspektów tej debaty jest szukanie odpowiedzi na pytanie: na co należy wydać pieniądze z licytacji prowadzonej w ramach systemu ETS.
Perhaps one of the most interesting aspects of this debate is the question of where ETS auction money should be spent.
PolishUstalanie stawki podatku przed oszacowaniem potrzeb pod względem wydatków prowadzi jedynie do zabierania obywatelom pieniędzy, po to żeby następnie podjąć decyzję, na co te pieniądze wydać.
A tax rate that is set before spending needs are decided is a recipe for taking people's money and then deciding what to spend it on.
PolishPani komisarz, istotnie jesteśmy w tym samym sklepie, ale sądzę, że niektórzy z nas uważają, że możemy wydać pieniądze na różne rzeczy i prawdopodobnie o to teraz toczy się dyskusja.
Commissioner, yes, we are in the same shop but I think some of us believe we could spend the money on different things and that is probably what the arguments are now about.