"wydźwignąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wydźwignąć" po angielsku

PL

wydźwignąć {czasownik dokonany}

volume_up

Przykłady użycia - "wydźwignąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTylko budowa prawdziwej gospodarki rynkowej może wydźwignąć biedne kraje i ich mieszkańców z pułapki zmodernizowanej zależności.
Only building a true market economy can pull poor countries and their residents out of the trap of contemporary dependence.
PolishMinimalny dochód jest jednym z podstawowych środków zwalczania ubóstwa, który pomaga tym ludziom wydźwignąć się z biedy i zapewni im prawa do godnego życia.
Minimum income is one of the basic measures for combating poverty, helping to lift these people out of poverty and ensure their right to have a decent living.
PolishOd upadku muru berlińskiego udało się wydźwignąć z ubóstwa 50 milionów Europejczyków, ponieważ swobodny przepływ towarów, usług i ludzi ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu Europy.
Since the Berlin Wall fell, 50 million Europeans have been lifted out of poverty because the free movement of goods, services and people is the key to Europe's prosperity.