"wyczerpany" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyczerpany" po angielsku

volume_up
wyczerpany {przym. m.}

PL wyczerpany
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

1. ogólne

Kraj jest wyczerpany i doprowadzony na skraj nędzy bezustannymi wojnami partyzanckimi oraz walkami separatystycznymi, a obywatele cierpią niewyobrażalną biedę.
The country is exhausted and impoverished by endless partisan wars and separatist fighting and people are suffering from extreme poverty.
Wspomniał o czymś takim w swoim zgłoszeniu...... czuje się wyczerpany przymusem ciągłego oczarowywania wszystkich...... ale nie widzi innej możliwości, ponieważ...
He did mention that in his application... that he felt exhausted from having to constantly charm everyone... but doesn't see any alternative because --
Pozwolę sobie zatem powiedzieć otwarcie, że zakres dotyczący negocjowanego rozwiązania kwestii Kosowa został wyczerpany i Unia Europejska musi wspólnie przyjąć odpowiedzialność za Kosowo.
Let me therefore say plainly that the scope for a negotiated solution to the Kosovo question has been exhausted and that the European Union must jointly assume responsibility for Kosovo.
wyczerpany (też: wycieńczony)
volume_up
drained {przym.}
wyczerpany
volume_up
prostrate {przym.} [przen.] (sick person)
wyczerpany
volume_up
used up {przym.}
volume_up
bleary {przym.}
wyczerpany (też: bez tchu)
volume_up
winded {przym.}
wyczerpany
volume_up
spent {przym.}
wyczerpany (też: pijany)
volume_up
maxed out {przym.} [Amer.] [pot.]

2. "bateria"

wyczerpany
volume_up
flat {przym.} [Bryt.] (battery)

Przykłady użycia - "wyczerpany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPonieważ w sprawozdaniu temat ten został wyczerpany, nie będę więcej teraz o tym mówił.
The report has discussed that at length, so I shall not say any more about it here.
PolishKażdego ranka, po wyjściu z namiotu twój mózg jest kompletnie wyczerpany.
Every morning, again, after getting out of that tent your brain is completely wiped out.
PolishMoże świat się zmienił, a może to Frank Castorf jest wyczerpany.
Maybe the world has moved on and Frank Castorf has run out of ideas.
PolishCzas ten nie został jeszcze całkiem wyczerpany. Upłynie jeszcze dwanaście miesięcy zanim praktyka ta zostanie całkowicie zakazana.
The time has not run out quite yet - there are still twelve months to go before the practice is to be completely banned.
PolishCzemu czuję się taki wyczerpany?
PolishObecnie jest 18 czerwca i jako Francuz jestem wyczerpany wezwaniami z Londynu: przeciwstawcie się, kontynuujcie, wytrwajcie i nigdy się nie poddawajcie.
(FR) Mr President, it is now 18 June and as a Frenchman I am consumed with the call from London: resist, continue, persevere and never give up.