"wycieki" - angielskie tłumaczenie

PL

"wycieki" po angielsku

volume_up
wycieki {niemęskoos.}
EN
volume_up
wyciek {niemęskoos.}
EN
PL

wycieki {niemęskoosobowy}

volume_up

Przykłady użycia - "wycieki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishGdyby tonęła, to wycieki ropy byłyby zupełnie inne.
If it sank, it would be a whole different story as far as an oil spill.
PolishDlatego te wycieki ropy są takie istotne!
This is why these moments of these oil spills are so important.
PolishZamiast katastrof przemysłowych jak wycieki ropy czy katastrofa w Bhopalu, znajdujemy je i reagujemy na nie.
Instead of industrial accidents like oil spills or the catastrophe in Bhopal, we find them, and we respond to them.
PolishJuż na zdjęciach z czerwca widać było wycieki, choć krajowe władze nadzoru powiedziały, że nie stanowi to problemu.
Photographs in June already showed leaks, yet national supervisory authorities said that there were no problems.
PolishDodajmy teraz wszystkie te wycieki, to znacznie więcej niż 50 miliardów, które Tony Blair chce zebrać dla Afryki.
Just add that up, all these leakages. ~~~ That's far more than the 50 billion Tony Blair wants to raise for Africa.
PolishCo oznacza, że eksportujemy wycieki ropy, gdy importujemy ją z miejsc, gdzie brak surowego prawa ochrony przyrody.
I mean, we've essentially been exporting oil spills when we import oil from places without tight environmental regulations.
PolishWycieki ropy na Morzu Bałtyckim, w przeciwieństwie do innych mórz, w krótkim czasie zanieczyszczają plaże.
Unlike other seas, beaches are quickly polluted by oil spills in the Baltic as the seawater is only renewed every 30 years.
PolishWszelkie wycieki ropy, które miały miejsce, nawet w przeszłości, mają katastrofalny wpływ na środowisko, szkodząc tym samym rybołówstwu i turystyce.
Any oil spills which have happened, even in the past, would have a disastrous impact on the environment, causing damage to fishing or tourism as well.
PolishMając na uwadze powagę sytuacji i niebezpieczeństwo stwarzane przez te wycieki substancji chemicznych, sądzę, że należy podjąć działania najszybciej jak to możliwe.
In view of the gravity of the situation and the danger posed by these toxic substance spills, I believe that we must take action as quickly as possible.
PolishPonadto, wycieki ropy do morza w następstwie wypadku lub eksploatacji, niekoniecznie powodowane przez Europę, szacuje się na dziesiątki tysięcy ton rocznie.
Furthermore, accidental or operational oil spillages into the sea, not necessarily caused by Europe, are estimated at several tens of thousands of tonnes each year.
PolishWedług opinii międzynarodowych ekspertów elektrownia nie ma żadnej osłony ochronnej i istnieje poważne ryzyko, że promieniotwórcze wycieki dostają się do gleby i wody.
According to international experts, the plant does not have any protective cover and there are major risks of radioactive leakages into the soil and the water table.

Synonimy (polski) dla "wyciek":

wyciek