"wycieczki" - angielskie tłumaczenie

PL

"wycieczki" po angielsku

volume_up
wycieczki {niemęskoos.}
PL

wycieczki {niemęskoosobowy}

volume_up
wycieczki (też: wyjazdy)
Posłuchajcie, Gills dostał zajoba o nasze wycieczki.
Look, Gills is having a cow about our field trips.
Dwadzieścia lat temu turyści wybierali wycieczki z katalogu, a następnie rezerwowali je w najbliższym biurze podróży.
Twenty years ago, most people chose trips from a travel brochure and then went to a local travel agency to book them.
Ponadto, takie 12-dniowe wycieczki sprzyjają europejskiej integracji i dla wielu osób są bardzo ekonomicznym sposobem pojechania na wakacje.
In addition, these 12-day trips help European integration and, for many people, are a very economical way of going on holiday.
wycieczki (też: wypady)
Do you also arrange excursions?

Przykłady użycia - "wycieczki" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUcieszyło mnie, że w programie wycieczki była też winiarnia Opus One.
When I took the tour, it actually included some Opus One, I was glad to see.
PolishNiestety już na początku wycieczki zgubił w Niemczech portfel i prawo jazdy.
Unfortunately, he lost his wallet and driving licence when in Germany at the start of his trip.
PolishIgnacio jest Hiszpanem, który podczas wycieczki do Niemiec został poszkodowany w wypadku drogowym.
Ignacio is a Spaniard who was the victim of a car accident during a trip to Germany.
PolishNa koniec, tworzymy też aplikacje komórkowe, które zawierają wirtualne wycieczki z komentarzem.
And finally, we produce mobile apps that include narrated virtual tools.
PolishJeff był przewodnikiem mojej europejskiej wycieczki, gdy ukończyłem szkołę średnią na początku lat 80.
Now Jeff led this trip I took to Europe when I graduated from high school in the early 1980s.
PolishCo dzień przychodzą wycieczki szkolne i wspólnie tworzą książkę. ~~~ Tu widać, jak się ją pisze.
So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.
PolishAby uzasadnić naszą prośbę, chcielibyśmy zaprosić państwa do odbycia wycieczki do fabryki wyrobów włókienniczych.
To substantiate our request, we would like to invite you to take a tour of a textile factory.
PolishPosłuchajcie, Gills dostał zajoba o nasze wycieczki.
Look, Gills is having a cow about our field trips.
PolishByć może strawiłem na wspominaniu tej 3-tygodniowej wycieczki jakieś 25 minut w ciągu ostatnich 4 lat.
And I probably have consumed my memories of that three-week trip, I would say, for about 25 minutes in the last four years.
PolishZaczęliśmy od wycieczki po slamsach.
The first thing that we did was walk through the slums.
PolishDwadzieścia lat temu turyści wybierali wycieczki z katalogu, a następnie rezerwowali je w najbliższym biurze podróży.
Twenty years ago, most people chose trips from a travel brochure and then went to a local travel agency to book them.
PolishTo jest zdjęcie z wycieczki na Galapagos, które zrobiliśmy razem z inżynierami rafinerii płynnych odpadów; oni oczyszczają ścieki.
So this is a picture from a Galapagos trip that we took with some wastewater treatment engineers; they purify wastewater.
PolishCzy szkoła organizuje wycieczki?
PolishPonadto, takie 12-dniowe wycieczki sprzyjają europejskiej integracji i dla wielu osób są bardzo ekonomicznym sposobem pojechania na wakacje.
In addition, these 12-day trips help European integration and, for many people, are a very economical way of going on holiday.
PolishMam nadzieję, że w każdym wypadku obywatele będą częściej wybierali wycieczki rowerowe i spacery w ich własnych konurbacjach niż samochody.
I hope that, in any case, citizens increasingly opt to travel by bicycle and on foot in their own conurbation instead of by car.
PolishTrafnym, zatem jest uwzględnienie w sprawozdaniu takich form, jak krótkie wycieczki lub korzystanie z Internetu w celu rezerwacji wycieczek.
It is therefore right that the report should take into account features such as short breaks or the use of the Internet to book trips.
Polishbo szanse wygranej gdy zainwestujemy w kupon na loterii są porównywalne ze spuszczeniem pieniędzy w toalecie - co przynajmniej nie wymaga wycieczki do sklepu.
The lottery is an excellent example, of course -- an excellent test-case of people's ability to compute probabilities.
PolishAle to zwiększa zyski Monsanto i daje posłom do PE w pełni sponsorowane wycieczki na plantacje oleju palmowego w Malezji, zatem to w porządku, nieprawdaż?
But it is boosting profits for Monsanto and giving MEPs all expenses paid trips to palm oil plantations in Malaysia, so that is all right is it not?
PolishPasażerom natomiast na każdym etapie podróży należy zapewnić dostęp do informacji, między innymi na temat wszystkich firm, z których usług korzystają podczas wycieczki.
However, information must be provided to passengers during their whole itinerary, including about all the companies which they are using to make this trip.
Polish(RO) Zgadzam się z przysłowiem, które mówi, że jeśli spotkamy kogoś w drodze powrotnej z wycieczki na ryby, to zamiast dawać mu rybę, należy nauczyć go łowienia.
(RO) I agree with the proverb that if you are coming from a fishing trip and you meet someone on the way, you should teach them to fish instead of giving them a fish.