"wyciągnąć wnioski" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyciągnąć wnioski" po angielsku

PL

wyciągnąć wnioski {czasownik}

volume_up
wyciągnąć wnioski (też: wyciągać wnioski)
Powinniśmy wyciągnąć wnioski z krytycznej sytuacji na rynku mleczarskim.
We should draw conclusions from the critical situation in the dairy market.
Rada również musi wyciągnąć wnioski z inwazji na Gruzję.
Madam President, the Council also has to draw conclusions from the invasion of Georgia.
Jest to istotne doświadczenie, z którego Unia Europejska winna wyciągnąć wnioski.
The European Union should draw conclusions from this experience, which is of vital importance.
wyciągnąć wnioski (też: wyciągać wnioski)
volume_up
to learn {czas.} (from)
Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki.
We need to learn a lesson from the experiences of the United States of America.
Myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z poprzednich rewolucji przemysłowych.
I think we need to learn some of the lessons from the past industrial revolutions.
Niewątpliwie nadszedł czas, aby wyciągnąć wnioski z sukcesów ochrony rybołówstwa.
Surely it is time to learn from the lessons of successful fish preservation and conservation.

Przykłady użycia - "wyciągnąć wnioski" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTrudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
It is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
PolishMusimy wyciągnąć wnioski i upewnić się, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy.
We must learn the lessons and we must make sure that it never happens again.
PolishMyślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z poprzednich rewolucji przemysłowych.
I think we need to learn some of the lessons from the past industrial revolutions.
PolishGłęboko wierzę, że nadszedł najwyższy czas, aby wyciągnąć wnioski z tych wydarzeń.
I firmly believe that the time has come to learn a lesson from these events.
PolishDlatego musimy wyciągnąć ważne wnioski z tego, co dzieje się w Fukushimie.
We must therefore learn important lessons from what is happening in Fukushima.
PolishMożemy jednak już teraz wyciągnąć pewne wnioski, które mogą być przydatne w przyszłości.
However, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
PolishMusimy wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, aby uniknąć ich w przyszłości.
We must learn lessons from the mistakes made so that they can be avoided in the future.
PolishUważam, że państwa członkowskie powinny wyciągnąć jakieś wnioski z obecnej sytuacji.
I believe that Member States should understand something about what has happened now.
PolishZdecydowanie musimy wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i podjąć odpowiednie działania.
We clearly have to learn from this situation and take appropriate measures.
PolishPrezydium podjęło decyzję, że musimy wyciągnąć wnioski z tego niefortunnego zdarzenia.
The Bureau has decided that we must learn the lessons of this unfortunate incident.
PolishNa konferencji ONZ w Stambule trzeba będzie wyciągnąć z tego jakieś wnioski.
The UN conference in Istanbul will have to draw some conclusions from this.
PolishMusimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń i być w stanie szybko zaoferować pomoc.
We need to learn from experience and be able to offer assistance quickly.
PolishMusimy wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski i Komisja jest gotowa to uczynić.
We have to learn lessons from this, and the Commission is ready to do so.
Polish. - Z obecnego kryzysu w strefie euro należy wyciągnąć wnioski.
in writing. - There are lessons to be learnt from the current eurozone crisis.
PolishRada również musi wyciągnąć wnioski z inwazji na Gruzję.
Madam President, the Council also has to draw conclusions from the invasion of Georgia.
PolishJest oczywiste, że musimy wyciągnąć wnioski dotyczące bezpieczeństwa energetycznego.
With regard to energy security, it is clear that we have lessons to draw.
PolishWnioski należy wyciągnąć na szczeblu lokalnym, europejskim i światowym.
The conclusions must be drawn at the local, the European and the global level.
PolishOczywiście musimy wyciągnąć z tego wnioski, ale nie możemy pozwolić się zniechęcić.
We must, of course, learn from this, but we should not allow ourselves to be intimidated.
PolishJak widać, nie miało to miejsca i należy z tego wyciągnąć różne wnioski.
Obviously this was not the case, and various conclusions need to be drawn from this.
PolishNadal są luki i niedociągnięcia, po raz kolejny musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski.
There still seem to be gaps and shortcomings and we need to learn from this once again.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyciągnąć wnioski"

wnioski rzeczownik
wyciągnąć czasownik
wyciągać wnioski czasownik
English
wyciągnąć na brzeg czasownik
English
wyciągnąć od kogoś wiadomości czasownik