"wychwycić" - angielskie tłumaczenie

PL

"wychwycić" po angielsku

Przykłady użycia - "wychwycić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTrzeba się mocno skoncentrować, żeby wychwycić jakąkolwiek zmianę.
You have to really concentrate to pick up any of the changes at all.
PolishMechanizm jest taki, że trzeba wychwycić wszystkich z odpowiednimi numerami IP.
Now the mechanism, as I said, for doing this, is you need to take out anybody pointing to those IP addresses.
PolishNie można tego było wychwycić, kiedy pan poseł Surján odczytywał ten tekst.
You could not hear this when Mr Surján read his text.
PolishGdy spacerujesz na łonie natury po twoich krokach wyrywa się w górę próbując wychwycić odpadki.
When you walk across landscapes, it leaps up in the aftermath of your footsteps trying to grab debris.
PolishW najlepszym wypadku pozwoli to nam wychwycić te organizmy wcześnie, gdy przenoszą się do populacji ludzkiej.
And ideally, this is going to allow us to catch these things early on, as they're moving over into human populations.
PolishMamy nadzieję, że wysoka przedstawiciel zdoła go wychwycić i zaaprobować.
Thus, Parliament's message is clear, realistic and ambitious, and we hope that the High Representative is able to grasp and endorse it.
PolishSzanowni posłowie wypunktowali sporo ważnych kwestii, a ja w tym krótkim czasie muszę wychwycić i odpowiedzieć na tyle z nich, ile zdołam.
The honourable Members have made a number of important points and I will try in the short time I have to capture and address as many of them as possible.