PL

wychować {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
.: ~~~ Czy badania mogą prowadzić do zaleceń w edukacji, np. by wychować pokolenie bardziej sprawiedliwe moralnie?
CA: Is your work going to lead to any recommendations in education, to perhaps bring up a generation of kids able to make fairer moral judgments?
Te słowa są wyrazem ogromnego braku zaufania do rodziny i uznawanego na całym świecie prawa rodziców do opieki i wychowania własnych dzieci.
This wording expresses deep mistrust of the family and the globally recognised right of parents to care for and bring up their children.
Być może przerwały pracę zawodową, aby wychować dzieci, a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy zmniejszyła ich dochody z całego życia zawodowego.
Perhaps they interrupted their careers to raise children and part-time work has reduced their income over the course of their entire working life.
Przywiązanie, trzeci system, wyewoluowało, byśmy mogli się znieść (śmiech), przynajmniej tak długo, by wychować dziecko.
And I think that attachment, the third brain system, evolved to enable you to tolerate this human being -- (Laughter) -- at least long enough to raise a child together as a team.
Tak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.
Just as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.
wychować (też: wychowywać, matkować, niańczyć)
volume_up
to mother {czas. przech.}
Codzienny widok umierających ludzi, widok mojej płaczącej matki, to tak jak bym został wychowany w przemocy.
Seeing people die every day, my mother crying, it's like I was raised in a violence.
Połowa z nich to matki z małymi dziećmi na wychowaniu, a większość była ofiarami przemocy i wykorzystywania w przeszłości.
Half of these are mothers with young children and most of them have suffered violence and abuse in the past.
Jeśli chodzi o dzieci, to chcą one oczywiście widzieć uśmiechniętą mamę, która się nie boi, że straci pracę oraz nie boi się, że nie będzie mogła ich wykarmić i wychować.
As far as the children are concerned, of course they want a happy mother who is not afraid that she will lose her job and who is not afraid that she will not be able to feed them or bring them up.
wychować (też: wychowywać)

Przykłady użycia - "wychować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polish.: ~~~ Czy badania mogą prowadzić do zaleceń w edukacji, np. by wychować pokolenie bardziej sprawiedliwe moralnie?
CA: Is your work going to lead to any recommendations in education, to perhaps bring up a generation of kids able to make fairer moral judgments?
PolishPrzynosi to jednak efekt odwrotny od zamierzonego, ponieważ rynek wewnętrzny narodził się dawno temu, a teraz musimy go należycie wychować.
However, that is counterproductive, because the internal market was born a long time ago and we now need to bring it up properly.
Polishwychować się na czymś
PolishByć może przerwały pracę zawodową, aby wychować dzieci, a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy zmniejszyła ich dochody z całego życia zawodowego.
Perhaps they interrupted their careers to raise children and part-time work has reduced their income over the course of their entire working life.
PolishPrzywiązanie, trzeci system, wyewoluowało, byśmy mogli się znieść (śmiech), przynajmniej tak długo, by wychować dziecko.
And I think that attachment, the third brain system, evolved to enable you to tolerate this human being -- (Laughter) -- at least long enough to raise a child together as a team.
PolishWystarczy pojechać dokądkolwiek w Afryce i zobaczyć sieroty, których rodzice zmarli w wyniku AIDS, zobaczyć i spotkać dziadków próbujących wychować wnuki, skoro rodzice nie żyją.
Go anywhere in Africa and see the AIDS orphans and see and meet the grandparents trying to raise the grandchildren because the parents are dead.
PolishJeśli chodzi o dzieci, to chcą one oczywiście widzieć uśmiechniętą mamę, która się nie boi, że straci pracę oraz nie boi się, że nie będzie mogła ich wykarmić i wychować.
As far as the children are concerned, of course they want a happy mother who is not afraid that she will lose her job and who is not afraid that she will not be able to feed them or bring them up.