"wybuchać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wybuchać" po angielsku

volume_up
wybuchać {czas. ndk}

PL wybuchać
volume_up
[wybucham|wybuchałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nadmienię, że 10% tych bomb nie wybucha i pozostaje w ziemi przynosząc taki sam skutek jak miny przeciwpiechotne.
In addition, 10% of these deadly bombs do not explode: they remain in the ground and have the same effect as landmines.
wybuchać (też: wybuchnąć)
volume_up
to go off {czas.} (bomb)
He had been there and watched it go off.
wybuchać (też: wybuchnąć)
volume_up
to blaze up {czas.} [przen.]
I nieważne, ile min wybucha w ciągu minuty, niech twoje myśli spoczną na pięknie tego zabawnego miejsca zwanego życiem.
And no matter how many land mines erupt in a minute, be sure your mind lands on the beauty of this funny place called life.
A więc, kiedy wybucha przemoc w kraju takim, jak Afganistan, to właśnie przez taką historię.
So, when violence erupts in a country like Afghanistan, it's because of that legacy.
Przemoc nadal wybucha codziennie, a jej ofiarami padają w szczególności chrześcijanie.
Violence still erupts almost daily and Christians, in particular, are at the receiving end.

2. "czymś"

wybuchać (też: wybuchnąć)
volume_up
to burst into {czas.} (tears, flames, laughter)

Synonimy (polski) dla "wybuchać":

wybuchać

Przykłady użycia - "wybuchać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishKiedy zacznie brakować wody pitnej, pojawią się napięcia, a podczas walki o kontrolę nad zasobami mogą wybuchać wojny.
When supplies of drinking water become more scarce, tensions will rise, and wars could break out in a struggle for control of resources.
PolishNajwiększym problemem jest fakt, że nie udało się zapewnić udziału we wzroście gospodarczym dużym częściom społeczeństwa kenijskiego i że na tej podstawie mogą wybuchać zamieszki.
The problem primarily is that it has not been possible to allow broad sections of the Kenyan population to have a share in the Kenyan economic boom and that violence is able to spread on this basis.