PL

wybrani {męskoosobowy}

volume_up
wybrani
Ich małżonkowie zostali wybrani dla nich.
Their mates were chosen for them.
Każdy z nich ma bohaterów, którzy zostali wybrani.
They all have heroes who were chosen.
Wszyscy posłowie ubiegający się o udzielenie im głosu uzyskają wcześniejsze powiadomienie o tym, czy zostali wybrani do zabrania głosu, czy też nie.
All Members who have requested the opportunity to speak will be told in advance if they have been chosen or not.

Przykłady użycia - "wybrani" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.
It is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
PolishZostaliśmy wybrani przez ludzi, nie jesteśmy przedstawicielami naszych rządów.
We were elected by the people; we are not representatives of our governments.
PolishZostaliśmy wybrani przez ten Parlament, a więc mamy prawo wyrażać swoją opinię.
We have been elected by this Parliament, so we have the right to express our opinion.
PolishChciałbym szczerze pogratulować wszystkim posłom do PE, którzy właśnie zostali wybrani.
I should like sincerely to congratulate all the MEPs who have just been elected.
PolishZostaliśmy wybrani, aby reprezentować ludzi, a nie rządy czy instytucje.
We have been elected to represent the people, not governments or institutions.
PolishOstatni demokratycznie wybrani posłowie do parlamentu to ci, których wybrano w 1990 roku.
The last democratically elected members of parliament were elected in 1990.
PolishPosłowie ci są gotowi, zostali wybrani i jest ważne, aby wkrótce tu przybyli.
These Members are ready, they have been elected and it is important that they come here soon.
PolishWszyscy tu zgromadzeni zostali wybrani na mocy traktatu nicejskiego.
All of you who are sitting here were elected under the Treaty of Nice.
PolishIch nieobecność jest zasadna, ponieważ mińscy posłowie nie zostali wybrani w wolnych wyborach.
Their absence is justified because MPs in Minsk are not elected freely.
PolishMoi oboje rodzice zostali wybrani do pierwszego parlamentu, razem z Nelsonem i Winnie Mandelami.
My parents were both elected to the first parliament, alongside Nelson and Winnie Mandela.
PolishJeżeli chodzi o tę debatę, istotnym jest, żebyśmy my, jako wybrani przedstawiciele, przejęli inicjatywę.
It is important that we, as elected representatives, now take charge of the debate.
PolishDowiedziałam się w administracji, iż kandydaci zostali wybrani, ale nie podjęto żadnych decyzji.
Candidates were selected but no decision was made after I put questions to the administration.
PolishJest to istotne postanowienie, ale wybrani posłowie do parlamentów muszą wykorzystywać te uprawienia.
This is an important provision, but elected members of parliaments must use this new power.
Polish(DE) Zostaliśmy wybrani na posłów do Parlamentu Europejskiego.
(DE) We have been elected as Members of the European Parliament.
PolishZostaliśmy wybrani przez obywateli, aby wykonywać tę pracę, i powinniśmy być z tego przez nich rozliczani.
We are elected by the citizens to do a job and we are entitled to be held to account by them.
PolishPonadto jako wybrani przedstawiciele Europejczyków jesteście wyrazicielami dominujących nastrojów w Europie.
Moreover, as Europeans' elected representatives, you reflect the dominant feeling in Europe.
PolishJako posłowie wybrani w demokratycznych wyborach w swoich krajach nie możemy ignorować tego głównego celu.
As MEPs returned in democratic elections in our countries, we cannot ignore this main objective.
PolishW tym celu właśnie zostaliśmy wybrani, w żadnym innym.
That is what we have been elected for and not for anything else.
PolishDlatego my, jako wybrani przez nich przedstawiciele odpowiadamy za to, co stanie się z Europą.
That is why we, as their elected representatives, have a responsibility to say what we want to do with Europe.
PolishLudzie i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele czy bogacze i menedżerowie spółek naftowych?
The people and their democratically-elected representatives, or the money men and managers of oil companies?