"wybory parlamentarne" - angielskie tłumaczenie

PL

"wybory parlamentarne" po angielsku

PL

wybory parlamentarne {niemęskoosobowy}

volume_up
wybory parlamentarne

Przykłady użycia - "wybory parlamentarne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWybory parlamentarne 28 listopada będą wielkim sprawdzianem dla Mołdawii.
The parliamentary elections on 28 November will be a big test for Moldova.
PolishMam nadzieję, że wybory parlamentarne 28 listopada pozwolą Mołdawii osiągnąć postęp.
I hope that the parliamentary elections on 28 November will enable Moldova to move forward.
PolishTe wybory parlamentarne będą sprawdzianem dla rządu Saakaszwiliego.
These parliamentary elections will be a litmus test for the Saakashvili government.
PolishW Birmie organizowane są pierwsze od 20 lat wybory parlamentarne.
(FI) Madam President, Burma is holding its first parliamentary elections for 20 years.
PolishPonadto będziemy z uwagą śledzić wybory parlamentarne zaplanowane na wrzesień 2008 r.
In addition, we will be closely watching the parliamentary elections set for September 2008.
PolishWybory parlamentarne w Gruzji zostały ustalone i zbliżają się.
The parliamentary elections in Georgia have been brought forward and are now imminent.
PolishZgodnie ze standardami SADC, nawet wybory parlamentarne przeprowadzone 29 marca nie były wolne czy uczciwe.
By SADC standards, even the parliamentary elections of 29 March were neither free nor fair.
PolishWybory parlamentarne w Republice Federalnej Niemiec.
Legislative elections are held in the Federal Republic of Germany.
PolishPrzeprowadzono sprawiedliwe i wolne wybory parlamentarne i ustanowiono nowy proeuropejski rząd.
Democratic parliamentary elections were held fairly and freely and a new pro-European government was established.
PolishWybory parlamentarne nie zostały przeprowadzone z chwilą upływu kadencji Zgromadzenia Narodowego dwa lata temu.
Parliamentary elections were not called when the term of the National Assembly ended two years ago.
PolishWybory europejskie i parlamentarne w Portugalii.
European and legislative elections are held in Portugal.
PolishNastępnie w styczniu mamy wybory parlamentarne.
Then there are the parliamentary elections in January.
Polish28 listopada odbędą się w Republice Mołdowy przedterminowe wybory parlamentarne.
(RO) Madam President, on 28 November, early parliamentary elections are going to take place in the Republic of Moldova.
PolishWybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii.
Legislative elections are held in the United Kingdom.
PolishW Holandii odbywają się wybory parlamentarne.
PolishWybory parlamentarne w Republice Federalnej Niemiec.
PolishJednakże elementem, który był raczej udany, były wybory parlamentarne, wybory posłów do parlamentu krajowego.
What have gone relatively well, however, are the parliamentary elections, the elections for members of the national parliament.
PolishWybory parlamentarne w Holandii.
Legislative elections are held in The Netherlands.
PolishDodatkową okoliczność stwarzały wybory parlamentarne, jako test dobrej woli ze strony prezydenta Łukaszenki.
An additional circumstance was provided by the parliamentary elections, as a test of good will on the part of President Lukashenko.
PolishWybory parlamentarne w Luksemburgu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wybory parlamentarne"

wybory rzeczownik
rządy parlamentarne rzeczownik
wybory prezydenckie rzeczownik
koło parlamentarne
English
wybory demokratyczne rzeczownik