PL

wyborca {męski}

volume_up
1. ogólne
wyborca (też: elektor)
To jedyna droga postępowania, jeżeli chcemy pracować w interesie naszych wyborców i obywateli.
This is the only way, if we want to work for our electors and for our citizens.
Na stronie internetowej poinformowałem wyborców o braku możliwości ustawowych form działania przez europosłów.
On my website, I have informed electors of the lack of statutory forms of action open to MEPs.
Jedynym autentycznym sposobem na reprezentowanie opinii i poglądów wyborców z państw członkowskich jest krajowa partia polityczna.
The only authentic way of representing the opinion and views of the electors of the Member States is a national political party.
wyborca
Jaka jest wolność w ustawach przyjmowanych przez niedemokratyczne instytucje, których wyborca nie może usunąć?
What liberty is there in laws made by undemocratic institutions that cannot be removed by the voter?
Proszę, zbudujmy zaufanie, aby również zwiększyć liczbę wyborców, biorących udział w wyborach do PE w 2009 r.
Please build up confidence so that we can also increase voter participation in the EP elections in 2009.
Aż co drugi wyborca nie wie, czy weźmie udział w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
The proportion of voters that still have not decided whether to vote in this year's elections to the European Parliament is as high as 50%.
2. Polityka
wyborca
Mój wyborca zgłosił skargę w sprawie irlandzkich przepisów z zakresu planowania przestrzennego na obszarach wiejskich.
A constituent of mine complained about the Irish planning laws as they apply in rural areas.
Przepadł w głównej mierze dlatego, że brakowało wkładu wyborców, brakowało poparcia stron zainteresowanych.
It died in large part because it lacked constituent buy-in; it lacked stakeholder traction.
Dwóch moich wyborców obecnie przebywa w areszcie na Węgrzech, oczekując na proces.
Two of my constituents are currently in detention in Hungary awaiting trial.

Przykłady użycia - "wyborca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJaka jest wolność w ustawach przyjmowanych przez niedemokratyczne instytucje, których wyborca nie może usunąć?
What liberty is there in laws made by undemocratic institutions that cannot be removed by the voter?
PolishMój wyborca zgłosił skargę w sprawie irlandzkich przepisów z zakresu planowania przestrzennego na obszarach wiejskich.
A constituent of mine complained about the Irish planning laws as they apply in rural areas.
PolishAż co drugi wyborca nie wie, czy weźmie udział w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
The proportion of voters that still have not decided whether to vote in this year's elections to the European Parliament is as high as 50%.
PolishTwierdzą, że wyborcą jest każdy mieszkaniec Unii Europejskiej, nawet wtedy, gdy jest posiadaczem paszportu i obywatelstwa państwa trzeciego.
They claim that anyone living in Europe, even if they hold passports and citizenships from outside Europe, is a voter.
PolishMój wyborca był pionierem w zajmowaniu się pewnymi najbardziej wymagającymi odmianami ryb, a także przyjaznymi środowisku technikami hodowli ryb, jakie one wymagają.
A constituent of mine has pioneered the successful handling of some of the most difficult fish varieties and also the environmentally friendly fish-farming techniques that they require.
PolishPrzykładowo, w mojej okolicy mamy wszystko- od informacji dotyczących tego, jak zarejestrować się jako wyborca, po znalezienie zakwaterowania - po polsku i w kilku innych językach obcych.
In my own area, for example, we have everything from information on how to register to vote to finding accommodation available in Polish and a range of other languages.

Synonimy (polski) dla "wyborca":

wyborca