"wyboisty" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyboisty" po angielsku

volume_up
wyboisty {przym. m.}
PL

wyboisty {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyboisty
Droga wyjścia z kryzysu gospodarczego jest wyboista, a na dodatek problemy fiskalne w Grecji i innych państwach członkowskich wstrząsnęły strefą euro.
The way out of the economic crisis is a bumpy one and, in addition, the fiscal problems in Greece and other Member States have rocked the euro area.
Droga do tego miejsca była także wyboista i pełna przeszkód, ale teraz, kiedy tu dotarliśmy, musimy uznać fakt, że nie możemy dłużej pozostawiać spraw własnemu biegowi.
The road to this point has also been bumpy and full of obstacles, but as we stand here today it is in recognition of the fact that we can no longer allow matters simply to take their course.
Mogliście wcześniej zaobserwować coś jeszcze, kiedy zwierzęta przebiegały przez wyboisty teren.
Now, you might have noticed something else about the animals when they were running over the rough terrain.
Będzie to oznaczać wyboistą drogę w kierunku uproszczenia prawodawstwa dotyczącego praw konsumenta.
This will mean a rough ride for the simplification of consumer rights legislation.
It's extremely lumpy.

Przykłady użycia - "wyboisty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMogliście wcześniej zaobserwować coś jeszcze, kiedy zwierzęta przebiegały przez wyboisty teren.
Now, you might have noticed something else about the animals when they were running over the rough terrain.