"wybijać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wybijać" po angielsku

volume_up
wybijać {czas. ndk}
EN
PL

wybijać {czasownik niedokonany}

volume_up
1. ogólne
wybijać (też: bić, wybić)
volume_up
to mint {czas. przech.} (coin)
2. "numery na artykułach metalowych"
wybijać
volume_up
to imprint {czas. przech.} (numbers on metal merchandise)

Przykłady użycia - "wybijać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishA mówiąc o synchronizacji, chcieli zsynchronizować ją z rytmem by wybijać określone bity po drodze.
And speaking of synchronization, they wanted it to sync to the rhythm and to hit specific beats along the way.
Polishwybijać klin klinem
PolishRozpoczęto m.in. zbiorowy transport myśliwych, którzy zaczęli masowo wybijać bawoły, elimimując źródło pożywienia, odzieży i schronienia dla Siuksów.
It began carrying, among other things, a large number of hunters who began the wholesale killing of buffalo, eliminating a source of food and clothing and shelter for the Sioux.
Polish. ~~~ Zaczyna wybijać monety ze swoją podobizną w towarzystwie cylindra Cyrusa.
And so the Shah invents an Iranian history, or a return to Iranian history, that puts him in the center of a great tradition and produces coins showing himself with the Cyrus cylinder.