PL

wybieg {męski}

volume_up
wybieg (też: kładka, pomost)
(IT) Panie przewodniczący! Zdjęcia telewizyjne tej pustej sali będą najlepszym świadectwem tego, że ta debata jest wybiegiem i szopką.
(IT) Mr President, the television images of this empty Chamber will be the best judge of the contrivance and the sham that is this debate.
wybieg (też: trik, wykręt, unik)
wybieg (też: wykręt, unik)
wybieg (też: zmylenie, nieczysta gra)
wybieg (też: sztuczka, trik, fortel, taktyka, chwyt)
wybieg
Kopię każdy rozpozna, bo widzieli ten wygląd na wybiegu i to jest spójne estetycznie.
When people knock it off, everybody knows because they've put that look out on the runway, and it's a coherent aesthetic.
wybieg (też: wykręt, podchody)
wybieg (też: sztuczka)
volume_up
wangle {rzecz.} [pot.]
wybieg
volume_up
enclosure {rzecz.} (at zoo)
Działa to na takiej zasadzie, że nasze małpy normalnie mieszkają na dużym zoologicznym wybiegu.
The way this works is that our monkeys normally live in a kind of big zoo social enclosure.
Kiedy nachodzi je ochota na smakołyki, pozwalamy im przejść z dużego wybiegu do małego, gdzie mogą pójść na targ.
When they get a hankering for some treats, we actually allowed them a way out into a little smaller enclosure where they could enter the market.
wybieg
volume_up
inclosure {rzecz.} [Amer.] (at zoo)

Przykłady użycia - "wybieg" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBardziej niepokojące jest to, że bojąc się utraty głosów, czy też bojąc się uzyskania jakichkolwiek głosów, stosuje pan wybieg proceduralny, aby zapobiec debacie.
More disturbing is that, fearful of losing a vote or perhaps fearful of having a vote at all, you resort to a procedural device to prevent debate.
PolishJest to zawsze skuteczny wybieg stosowany tu w Izbie, a także wspólnie z Komisją: jeśli nie można uzgodnić rozwiązania z Radą, trzeba po prostu dany aspekt uznać za kwestię pomocniczości.
This is always an effective trick here in the House, and also together with the Commission: if you cannot get a solution with the Council, then you simply call it a question of subsidiarity.