"wybiórczo" - angielskie tłumaczenie

PL

"wybiórczo" po angielsku

PL

wybiórczo {przysłówek}

volume_up
wybiórczo (też: selektywnie)
Treść sprawozdania musi być jednakże rozpatrywana w całości, a nie wybiórczo.
However, it must be seen in its entirety and not viewed selectively.
Czy UE naprawdę może ufać państwu, które wybiórczo stosuje przepisy prawa międzynarodowego?
Can the EU really trust a state that selectively applies international laws?
Trastuzumab wiąże się wybiórczo z antygenem nazywanym ludzkim czynnikiem wzrostu naskórka (HER2).
Trastuzumab binds selectively to an antigen called human epidermal growth factor 2 (HER2).

Przykłady użycia - "wybiórczo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBozentan wybiórczo blokuje receptory ET i nie wiąże się z innymi receptorami.
Bosentan specifically antagonises ET receptors and does not bind to other receptors.
PolishZevalin to lek działający wybiórczo, który niszczy nieprawidłowe krwinki białe.
Zevalin is a targeted treatment which fixes to the abnormal white cells.
PolishMusisz zastosować albo usunąć wszystkie zmiany – nie można tego robić wybiórczo.
You'll have to apply or delete all your changes – you can't apply or delete just some changes.
PolishCzy UE naprawdę może ufać państwu, które wybiórczo stosuje przepisy prawa międzynarodowego?
Can the EU really trust a state that selectively applies international laws?
PolishTreść sprawozdania musi być jednakże rozpatrywana w całości, a nie wybiórczo.
However, it must be seen in its entirety and not viewed selectively.
PolishSugammadeks jest zmodyfikowaną gamma cyklodekstryną wybiórczo wiążącą leki zwiotczające.
Sugammadex is a modified gamma cyclodextrin which is a Selective Relaxant Binding Agent.
PolishTrastuzumab wiąże się wybiórczo z antygenem nazywanym ludzkim czynnikiem wzrostu naskórka (HER2).
Trastuzumab binds selectively to an antigen called human epidermal growth factor 2 (HER2).
PolishAbatacept wybiórczo hamuje tę drogę kostymulacji, poprzez specyficzne wiązanie z CD80 i CD86.
Abatacept selectively inhibits this costimulatory pathway by specifically binding to CD80 and CD86.
PolishDziała wybiórczo na odpowiedzialny za znane działanie angiotensyny II podtyp receptora AT1.
It acts selectively on the receptor subtype AT1, which is responsible for the known actions of angiotensin II.
PolishW związku z powyższym znaczna część informacji docierających do odbiorców jest zniekształcona lub podana wybiórczo.
Because of this, much information reaches its audience in distorted or selective form.
PolishLek Caelyx zawiera składnik, który wybiórczo niszczy komórki rakowe.
Caelyx contains a medicine which is able to interact with cells in such a way as to selectively kill cancer cells.
PolishNie możemy traktować jej wybiórczo i poddawać negocjacjom jej podstaw zasadzających się na prawie międzynarodowym.
We cannot pick and choose and negotiate about its foundations that are based on international law.
PolishDziała wybiórczo na podtyp receptora AT 1, który jest odpowiedzialny za znane działania angiotensyny II.
It acts selectively on the AT 1 receptor subtype, which is responsible for the known actions of angiotensin II.
PolishParlament Europejski zajmuje się tą kwestią jedynie wybiórczo, gdy niektórzy posłowie do PE postanowią ją poruszyć.
The European Parliament deals with this issue only selectively, when some MEPs choose to raise the issue.
PolishAliskiren jest czynnym po podaniu doustnym, niepeptydowym, silnym i wybiórczo działającym bezpośrednim inhibitorem ludzkiej reniny.
Aliskiren is an orally active, non-peptide, potent and selective direct inhibitor of human renin.
PolishPowszechnie przyjęte standardy są stosowane wybiórczo, w zależności od opłacalności tego typu działań.
Universally accepted standards are selectively applied, depending on the payback that can be achieved from this sort of action.
PolishBimatoprost wybiórczo naśladuje działanie niedawno odkrytych substancji otrzymywanych poprzez biosyntezę, zwanych prostamidami.
Bimatoprost selectively mimics the effects of newly discovered biosynthesised substances called prostamides.
PolishBimatoprost wybiórczo naśladuje działanie niedawno odkrytych substancji otrzymywanych na drodze biosyntezy, zwanych prostamidami.
Bimatoprost selectively mimics the effects of newly discovered biosynthesised substances called prostamides.
PolishAż 30 obszarów, które wybiórczo wytwarzają więcej znaczenia, generuje różne treści podczas doświadczanych "momentów a-ha".
As many as 30 other parts that selectively make more sense, create more meaning through the kind of "Ah-ha" experiences.
PolishAliskiren Aliskiren jest czynnym po podaniu doustnym, niepeptydowym, silnym i wybiórczo działającym bezpośrednim inhibitorem ludzkiej reniny.
Aliskiren Aliskiren is an orally active, non-peptide, potent and selective direct inhibitor of human renin.

Synonimy (polski) dla "wybiórczy":

wybiórczy