"wybawienie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wybawienie" po angielsku

PL

wybawienie {nijaki}

volume_up
wybawienie (też: uwolnienie, wyzwolenie, zbawienie)
volume_up
deliverance {rzecz.} [form.] (from)
Albowiem mniemał, że bracia jego rozumieją, że Bóg przez rękę jego daje im wybawienie; lecz oni tego nie rozumieli.
and he supposed that his brethren understood that God by his hand was giving them deliverance; but they understood not.
wybawienie (też: dar niebios)

Przykłady użycia - "wybawienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW Bogu wybawienie moje, i chwała moja skała mocy mojej; nadzieja moja jest w Bogu.
Trust in him at all times, ye people; Pour out your heart before him: God is a refuge for us.
PolishWzbudź moc swoję przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przybądź na wybawienie nasze.
Turn us again, O God; And cause thy face to shine, and we shall be saved.
PolishWybawienie z kłopotów sektora bankowego było krokiem koniecznym, choć niewystarczającym.
The bail out of the banks was a necessary but not sufficient step.
PolishGdzie niemasz dostatecznej rady, lud upada; ale gdzie wiele radców, tam jest wybawienie.
Where no wise guidance is, the people falleth; But in the multitude of counsellors there is safety.
PolishKonia gotują na dzień bitwy; ale od Pana jest wybawienie.
The horse is prepared against the day of battle; But victory is of Jehovah.
PolishAle ja z głosem dziękczynienia ofiarować ci będę, com ślubował, spełnię; od Pana jest obfite wybawienie.
And Jehovah spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land.
PolishAlbowiem przez mądrą radę zwiedziesz bitwę, a wybawienie przez mnóstwo radców mieć będziesz.
For by wise guidance thou shalt make thy war; And in the multitude of counsellors there is safety.
PolishIż im miał dać wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzili;
Salvation from our enemies, and from the hand of all that hate us;
PolishA na górze Syon będzie wybawienie, a ta góra będzie święta, i posiędzie dom Jakóbowy osiadłości swe.
But in mount Zion there shall be those that escape, and it shall be holy; and the house of Jacob shall possess their possessions.
PolishAlbowiem mniemał, że bracia jego rozumieją, że Bóg przez rękę jego daje im wybawienie; lecz oni tego nie rozumieli.
and he supposed that his brethren understood that God by his hand was giving them deliverance; but they understood not.
PolishMruczymy wszyscy jako niedźwiedź, jako gołębica ustawicznie stękamy; oczekujemy na sąd, ale go niemasz; na wybawienie, ale dalekie jest od nas.
We roar all like bears, and moan sore like doves: we look for justice, but there is none; for salvation, but it is far off from us.
PolishWyszedłeś na wybawienie ludu swego, na wybawienie z pomazańcem twoim; przebiłeś głowę z domu niezbożnika, odkrywszy grunt aż do szyi, Sela
Thou wentest forth for the salvation of thy people, For the salvation of thine anointed; Thou woundest the head out of the house of the wicked man, Laying bare the foundation even unto the neck.
PolishLecz gdym widział, że nie było pomocnika, ażem się zdumał, że nikogo nie było, coby mię podparł, przetoż mi wybawienie sprawiło ramię moje, a popędliwość moja, ta mię podparła.
And I looked, and there was none to help; and I wondered that there was none to uphold: therefore mine own arm brought salvation unto me; and my wrath, it upheld me.

Synonimy (polski) dla "wybawienie":

wybawienie