PL

wybawić {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "wybawić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCzemuż się pokazujesz jako mąż strudzony, albo jako mocarz, który nie może wybawić?
Why shouldest thou be as a man affrighted, as a mighty man that cannot save?
PolishIzaż mogli bogowie narodów wybawić każdy ziemię swoję, z ręki króla Assyryjskiego?
Hath any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria?
PolishIzaż mogli bogowie narodów wybawić każdy ziemię swoję, z ręki króla Assyryjskiego?
Hath any of the gods of the nations ever delivered his land out of the hand of the king of Assyria?
PolishJako "barwiarz" czy wiesz jak wybawić atrament?
PolishA wżdzy jeszcze aż do ustania oczów swych wyglądamy próżnego ratunku swego; oglądając się na naród, który wybawić nie może.
Our eyes do yet fail [in looking] for our vain help: In our watching we have watched for a nation that could not save.
PolishNiech wstaną, jeźli cię mogą wybawić czasu utrapienia twego, ponieważ ile masz miast swoich, tyle masz bogów swoich, o Judo
let them arise, if they can save thee in the time of thy trouble: for according to the number of thy cities are thy gods, O Judah.
Polishwybawić kogoś z opresji
PolishTaki się karmi popiołem, serce jego zwiedzione unosi go, aby nie mógł wybawić duszy swojej, ani rzec: Izali to nie jest oszukanie, co jest w prawicy mojej?
He feedeth on ashes; a deceived heart hath turned him aside; and he cannot deliver his soul, nor say, Is there not a lie in my right hand?
PolishSektor finansowy bez żadnych skrupułów pozwoli się wybawić z kryzysu podatnikom, a teraz prosi się nas o odmowę tego rodzaju pomoc Grecji.
The financial sector has shamelessly allowed itself to be bought out of the crisis by taxpayers, but we are now being asked to deny help of this kind to Greece.
PolishKtóż był ze wszystkich bogów onych narodów, które wytracili ojcowie moi, coby mógł wybawić lud swój z ręki mojej, aby też mógł Bóg wasz wyrwać was z ręki mojej?
Who was there among all the gods of those nations which my fathers utterly destroyed, that could deliver his people out of my hand, that your God should be able to deliver you out of my hand?