"wybór pomiędzy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wybór pomiędzy" po angielsku

PL

wybór pomiędzy

volume_up
Takie jest sedno sprawy i prawdziwa skala kary śmierci: to polityczny wybór pomiędzy brakiem przyszłości a życiem.
This is the crux of the matter and the real scale of the death penalty: it is this political choice between no future and life.
Postąpiliśmy tak, ponieważ prezydent Obama i ja, podobnie jak państwo, odrzucamy pozorny wybór pomiędzy bezpieczeństwem a naszymi ideałami.
We did these things because, like you, President Obama and I reject the false choice between safety and our ideals.
Następnie daliśmy im wybór pomiędzy numerami trzy i cztery Jak wszyscy inni, i oni powiedzieli "Dzięki Doktorze!
We then gave them the choice between number three and number four. ~~~ Like everybody else, they said, "Gee, thanks Doc!

Przykłady użycia - "wybór pomiędzy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW tym zakresie, wybór pomiędzy współpracą wielostronną i dwustronną jest bardzo trudny.
Again it is very difficult to decide between multilateralism and bilateralism.
PolishZ kamerami IP masz również wybór pomiędzy różnymi współczynnikami proporcji.
With IP-based cameras you also have the choice of various aspect ratios.
PolishAXIS M1033-W oferuje wybór pomiędzy bezprzewodowym lub przewodowym połączeniem z siecią.
AXIS M1033-W offers the choice of either a wireless or a wired connection to the network.
PolishAXIS M1034-W oferuje wybór pomiędzy bezprzewodowym lub przewodowym połączeniem z siecią.
AXIS M1034-W offers the choice of either a wireless or a wired connection to the network.
PolishTakie jest sedno sprawy i prawdziwa skala kary śmierci: to polityczny wybór pomiędzy brakiem przyszłości a życiem.
This is the crux of the matter and the real scale of the death penalty: it is this political choice between no future and life.
PolishDlatego prawdziwym wyzwaniem dla państw członkowskich jest wybór pomiędzy interesami konsumentów a interesami dużych przedsiębiorstw.
So the real challenge for the Member States is to decide between consumers' interests and those of the big companies.
PolishPostąpiliśmy tak, ponieważ prezydent Obama i ja, podobnie jak państwo, odrzucamy pozorny wybór pomiędzy bezpieczeństwem a naszymi ideałami.
We did these things because, like you, President Obama and I reject the false choice between safety and our ideals.
PolishPodniesiony zostanie poziom informacji udostępniany obywatelom, co ułatwi wybór pomiędzy dostawcami i różnymi opcjami dostaw.
More information will be made available to consumers, which will make it easier to choose between suppliers and various supply options.
PolishNastępnie daliśmy im wybór pomiędzy numerami trzy i cztery Jak wszyscy inni, i oni powiedzieli "Dzięki Doktorze!
We then gave them the choice between number three and number four. ~~~ Like everybody else, they said, "Gee, thanks Doc! That's great!
PolishCo to za idea, która nalega, żeby każda rodzina miała wybór pomiędzy kilkoma miastami, które konkurują o nowych mieszkańców?
What kind of an idea is it to think about insisting that every family have a choice of several cities that are competing to attract new residents?
PolishRepublika Mołdowy ma przed sobą konkretny wybór: pomiędzy "naddniestrzyzacją” a "europeizacją”.
on behalf of the S&D Group. - Mr President, the Republic of Moldova has a single option - between 'Transnistrialisation' and 'Europeanisation'.
PolishTo jest wybór pomiędzy oligarchiczną przeszłością o cechach systemu sowieckiego, a przyszłością zmierzającą ku bezpieczeństwu, dobrej koniunkturze i sprawiedliwości społecznej.
That is to say between an oligarchic past of a Soviet nature and a future of security, prosperity and social justice.
PolishCo za tym idzie, wybór pomiędzy karierą zawodową a założeniem rodziny nie może być ostateczny ani obowiązkowy i musi istnieć możliwość pogodzenia tych dwóch aspektów życia.
Consequently, the choice between having a career and raising a family must not be definitive or mandatory and it must be possible to balance these two aspects of life.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wybór pomiędzy"

pomiędzy przyimek
wybór rzeczownik
wybór załogi
wybór należy do ciebie
wybierać pomiędzy czasownik