PL

wyższość {żeński}

volume_up
wyższość
Nie chodzi tu o wykazanie wyższości preparatów wzbogaconych DHA nad mlekiem matki.
It is not about claiming superiority for formula enriched with DHA over breast milk.
Są głęboko przekonani o swojej wyższości i lekceważą inne nacje.
They really believe in their own superiority, and they are disrespectful of those who are not.
Uczestnicy mogą mieć chęć przekonania swoich interlokutorów o wyższości ich religii czy kultury.
Participants may feel tempted to convince their interlocutors of the superiority of their religion or culture.
wyższość (też: doskonałość)
wyższość (też: przewaga)
Amerykanie na nowo utwierdzają swoją wyższość w kosmosie, doprowadzając w lipcu 1969 r. do lądowania człowieka na Księżycu.
The Americans reassert their supremacy in space by landing a man on the moon in July 1969.

Przykłady użycia - "wyższość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUznanie Kosowa otworzyło puszkę Pandory i dało Rosji wyższość moralną.
Recognition of Kosovo has opened a can of worms and given Russia the moral high ground.
PolishJest to jedyny sposób, aby zapewnić, by wiarygodność okazała swą wyższość nad podwójnymi normami.
That is the only way to ensure that credibility wins out over double standards.
PolishAmerykanie na nowo utwierdzają swoją wyższość w kosmosie, doprowadzając w lipcu 1969 r. do lądowania człowieka na Księżycu.
The Americans reassert their supremacy in space by landing a man on the moon in July 1969.
PolishWyższość moralna to niepewna pozycja.
PolishWszyscy znajomi uznawali wyższość słowa pisanego w podtrzymywaniu demokracji i oświeconego życia.
But everyone that I knew had an interest in the primacy of the written word in terms of nurturing a democracy, nurturing an enlightened life.
PolishTa tragedia głodu pokazała wyższość państwa konstytucyjnego w stosunku do państwa, w którym żadna forma protestu nie jest dozwolona.
That disastrous famine has shown the superiority of a constitutional state over one in which no form of dissent is permitted.
PolishInne badania porównujące skuteczność niskiej i wysokiej dawki ciprofloksacyny wykazały wyższość dawki wysokiej zarówno w krótkim (1, 2), jak i w długim okresie czasu (2).
Other studies comparing efficacy of low and higher dose ciprofloxacin showed superiority of the higher dose both in short term (1, 2) and long term efficacy (2).
PolishZa nami dziesięciolecia leseferystycznej ideologii, w trakcie których każda osoba kwestionująca rzekomą wyższość kapitalistycznego systemu gospodarczego była obśmiewana.
We have decades of laissez-faire ideology behind us and these have been decades during which anyone who questioned the alleged superiority of the capitalist economic system was ridiculed.
PolishWyniki uzyskane w skalach ocen stosowanych jako wtórne mierniki skuteczności, w tym w skali PANSS i w skali oceny depresji Montgomery- Asberg, wskazują na istotną wyższość nad haloperydolem.
Actual scores in rating scales used as secondary endpoints, including PANSS and the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale showed a significant improvement over haloperidol.