"wyżej wspomniany" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyżej wspomniany" po angielsku

PL

wyżej wspomniany {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
2. Prawo
wyżej wspomniany (też: wyżej wymieniony)
volume_up
aforesaid {przym.} [form.]

Przykłady użycia - "wyżej wspomniany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPotrzeba nam publicznej interwencji, zdolnej rozwiązać wspomniany wyżej problem dostępności.
Public intervention is indeed able to resolve this problem of access.
PolishKomitet monitorujący wyżej wspomniany program ustali kryteria doboru beneficjenta tych funduszy.
The monitoring committee of the abovementioned operational programme will establish the criteria for selecting the beneficiary of these funds.
PolishChoć dyrektywa ta została uchylona, procedura ta jest wciąż prowadzona, a wspomniany wyżej wykaz jest od lat zmieniany.
Although this directive has been repealed, the procedure is still carried out and the aforementioned list has been modified over the years.
PolishWyniki wskazują, że preparat Nifedipine Retard wykazuje zarówno porównywalne działanie przeciwnadciśnieniowe, jak i porównywalny wpływ na wspomniany wyżej złożony punkt końcowy.
The results show that Nifedipine Retard demonstrates both a comparable antihypertensive effect and a comparable effect on the above-mentioned composite end-point.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyżej wspomniany"

wyżej przysłówek
English
wspomniany przymiotnik
wcześniej wspomniany przymiotnik
wyżej położony przymiotnik
English
wyżej cytowany przymiotnik
wyżej wymieniony przymiotnik