"wyświetlany" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyświetlany" po angielsku

PL

wyświetlany {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
Nazwę możesz także edytować, klikając tytuł wyświetlany u góry strony i wprowadzając zmiany w oknie dialogowym, które zostanie otwarte.
You can also edit the name by clicking the title displayed at the top of the page, and making your changes in the dialog that appears.
W szczególności po każdym głosowaniu imiennym będzie krótko wyświetlany graficzny układ izby, ukazujący sposób głosowania w Parlamencie.
In particular, after each roll-call vote, a graphic overview of the Chamber will be briefly displayed, showing voting patterns across the House.

Przykłady użycia - "wyświetlany" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUżytkownicy widzą w reklamie tylko wyświetlany, a nie docelowy URL.
People can only see the display URL in your ad and not the destination URL.
PolishPo zakończeniu instalacji pasek Toolbar będzie wyświetlany w górnej części nowych okien Firefoksa.
Once Toolbar finishes installing, it'll appear at the top of new Firefox windows.
PolishSzablon będzie wyświetlany w blogu lub witrynie w taki sam sposób jak w galerii szablonów.
The template will display on your blog or website just as it does on the templates gallery.
PolishJeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.
If you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
PolishPrzycisk +1 jest wyświetlany zalogowanym użytkownikom witryny google.com
The +1 button shows up for signed-in users of google.com in English who use a modern desktop browser.
PolishW przeglądarce Chrome dokument zostanie wydrukowany dokładnie tak, jak jest on wyświetlany na ekranie.
In Chrome, your document will print just as you see it on your screen.
PolishJeśli wybrano opcję „Pokaż obszar usługowy”, obszar jest wyświetlany jako przezroczysty czerwony kształt.
If you've chosen 'Show service area,' the service area will appear as a see-through red shape.
PolishGdy zmienisz zdanie, monit będzie wyświetlany ponownie przy następnym uruchomieniu Google Maila offline.
If you change your mind, you will be prompted again the next time you start Google Mail Offline.
PolishGdy po raz kolejny wypełniasz to samo pole, w menu wyświetlany jest tekst wpisany w tym polu w przeszłości.
The next time you fill out the same field, text that you've typed in the past appears in a menu.
PolishGdy drukujesz dokument w Chrome, jest on drukowany dokładnie tak, jak jest wyświetlany w Dokumentach Google.
When you print in Chrome, your Google document will print exactly as it appears in Google Docs.
PolishTaki komunikat o błędzie jest wyświetlany po przekroczeniu dziennego limitu liczby przesłanych szablonów.
You're getting this error message because you've reached our daily limit for template submissions.
PolishW widoku stron dokument jest wyświetlany w rozbiciu na strony.
Paginated view shows you a document broken into pages.
PolishNa ich powierzchni jest wyświetlany obraz z projektorów.
It was a diamond cell structure was the point of departure.
PolishJeśli w przeglądarce nadal jest wyświetlany komunikat „Kurza twarz!”, profil użytkownika może być uszkodzony.
If the browser continues to display the "Aw, Snap!" message, your user profile may be corrupted.
PolishJeśli adres nie jest poprawnie wyświetlany, dokonaj edycji wpisu na swoim koncie Miejsc Google dla Firm.
If your address isn't showing up correctly, edit the listing in your Google Places for business account.
PolishJeśli w ogóle nie chcesz, aby dla danej strony był wyświetlany link z pamięci podręcznej, użyj metatagu noarchive.
If you don't want Google to ever display a Cached link for a page, use the noarchive meta tag.
PolishJeśli na skutek błędu ten komunikat jest nadal wyświetlany w Twojej sieci, prześlij nam dodatkowe informacje.
If your network continues to experience this message in error, please send us additional information.
PolishJeśli numer telefonu nie jest poprawnie wyświetlany, dokonaj edycji wpisu na swoim koncie Miejsc Google dla Firm.
If your phone number isn't showing up correctly, edit the listing in your Google Places for business account.
PolishPo zalogowaniu się nazwa użytkownika lub adres e-mail powiązany z Twoim kontem jest wyświetlany u góry strony.
If you're signed in, the name or email address associated with your account will be shown on the top of the page.
PolishNie ma też znaczenia, czy wyświetlany URL w Twojej reklamie jest uzupełniony o menu nawigacyjne, czy też nie.
The amount won't be affected by whether the display URL of your ad does shows or doesn't show with breadcrumb links.

Synonimy (polski) dla "wyświetlać":

wyświetlać