"wyładować" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyładować" po angielsku

PL wyładować
volume_up
{czasownik dokonany}

wyładować (też: wyładowywać, wysadzać, wysadzić)
volume_up
to debark {czas.} (disembark)
wyładować (też: wyładowywać)
volume_up
to disembark {czas.} (cargo)
wyładować (też: zbyć, wypakować, rozładować)
Nie pozwólmy, aby napięcia etniczne wyładowano na mniejszościach wciąż mieszkających na tych terenach.
Let us not allow ethnic tensions to be vented on the minorities still living there.
wyładować (też: wyładowywać, wywrzeć, wywierać)

Synonimy (polski) dla "wyładować":

wyładować

Przykłady użycia - "wyładować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli wielbłąd puści wiatry informacja o tym musi wylądować na moim biurku.
I don't want a camel to so much as break wind without it ending up on my desk.
PolishMożna złapać samolot w Londynie i tego samego dnia wylądować w Bangalore.
You can get on a flight in London, you can end up in Bangalore later today.
PolishPoszedłem tam, gdzie jego helikopter miał właśnie wylądować.
I went to the place where his helicopter was about to land.
PolishMogliśmy w każdej chwili wylądować i wrócić do domu samolotem.
We could land anytime and fly back home with an airplane.
PolishW trakcie opadania lądownik stara się odpowiednio ustawić wsporniki, żeby optymalnie wylądować.
LC: So it's in a free-fall, but it's also trying to use all of its actuators to make sure that it's in the right position to land.
PolishAle jeśli wówczas nie spróbujecie wylądować to powodzenia.
PolishBezpieczniej było wylądować na dnie.
So it was much safer for me to land at the bottom.
PolishMoże chcą wylądować przy głównej kwaterze UN przy tej drodze albo wybiorą lepszy punkt.
Maybe they're going to land at the U.N. headquarters down the road here, or maybe they'll pick a smarter spot -- but suppose they arrive and they give you a box.
PolishMógłby wylądować w jakimś parku.
PolishSzanowny panie Premierze, w momencie, w którym otrzyma pan ten list powinniśmy już wylądować bezpiecznie na wybrzeżu okupowanej Francji.
Dear prime Minister, by the time you receive this letter we shall have landed safely on the coast of occupied France.
PolishTrudno na nich wylądować.
Polishwylądować na lodzie
Polishwyładować się na kimś
Polishwyładować się na kimś
Polishwylądować w łóżku z
PolishCałkiem dramatyczne lądowanie, samolot tak naprawdę podchodził do lądowania 4 razy i było to troszkę niepokojące że może wcale nie wylądować.
It just about worked. ~~~ A pretty dramatic landing -- the plane actually passed over four times, and I was a bit worried it wasn't going to land at all.