PL

wszystkiego najlepszego

volume_up
wszystkiego najlepszego (też: wszystkiego dobrego)
Życzę wszystkiego najlepszego Pańskiemu krajowi i Panu osobiście.
All the best to your country and all the best to you personally.
Życzę panu wszystkiego najlepszego, panie przewodniczący Rady.
I wish you all the best luck in the world, President-in-Office.
Życzę prezydencji wszystkiego najlepszego w najbliższych sześciu miesiącach.
I wish the Presidency all the best for the next six months.

Przykłady użycia - "wszystkiego najlepszego" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishMy również życzymy panu wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Mr President, naturally, we also wish you all the best for the New Year.
PolishŻyczę Komisji wszystkiego najlepszego w realizacji celów, które sobie wyznaczyła.
I wish the Commission well in terms of the goals that it has set out.
PolishŻyczę wszystkiego najlepszego Węgrom - mojej ojczyźnie, która umiłowała wolność.
I wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.
PolishChciałabym szczególnie mocno podziękować pani Hieronymi i życzyć jej wszystkiego najlepszego.
I should especially like to thank Mrs Hieronymi and wish her all the best.
PolishJednak życzę panu posłowi Corbettowi wszystkiego najlepszego po tym, jak w lipcu opuści to miejsce.
But I wish Mr Corbett well in whatever he does after he leaves this place in July.
PolishWszystkim tym, którzy z własnej woli tutaj nie powrócą, życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości.
I wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.
PolishMając właśnie to na myśli, pragnę jeszcze raz życzyć państwu wszystkiego najlepszego w 2008 r.
It is very much with this in mind that I would again wish you all the very best for 2008.
PolishBędziemy kontynuować naszą pracę, życząc byłemu koledze wszystkiego najlepszego i powodzenia.
We will continue with our work, wishing our former colleague very best wishes and good luck.
PolishŻyczymy panu wszystkiego najlepszego na przyszłość.
Rest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
PolishŻyczę prezydencji wszystkiego najlepszego w najbliższych sześciu miesiącach.
I wish the Presidency all the best for the next six months.
PolishChciałbym także skorzystać z możliwości, aby życzyć żołnierzom, którzy tam są, wszystkiego najlepszego.
I would also like to take the opportunity to wish the soldiers there all the best.
PolishPo pierwsze, pragnę życzyć wszystkiego najlepszego panu Bowisowi, z którym wspólnie ciężko pracowaliśmy.
Firstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
PolishPrzysłał mi maila ze słowami: „Jeśli uda ci się wystartować, życzę ci wszystkiego najlepszego.”
He sent me an email, saying, "If you get this thing off the ground I wish you all the best."
PolishOczywiście życzymy również wszystkiego najlepszego na przyszłość Belgii.
Naturally, we wish Belgium all the best for the future, too.
PolishGratuluję panu, panie prezydencie, i życzę wszystkiego najlepszego pańskiemu krajowi i jego obywatelom.
Congratulations to you, Mr President, and all the best to your country and your people.
PolishDziękuję pani za owocną współpracę i życzę wszystkiego najlepszego.
I thank you for the good cooperation and wish you all the best.
PolishJestem przekonana, że życzymy również wszystkiego najlepszego naszemu nowemu koledze.
I am sure we wish good luck to our new colleague also.
PolishŻyczę wszystkiego najlepszego Pańskiemu krajowi i Panu osobiście.
All the best to your country and all the best to you personally.
PolishWszystkiego najlepszego z okazji Europejskiego Dnia Morza!
Ladies and gentlemen, Happy European Maritime Day!
PolishŻyczę panu wszystkiego najlepszego, panie przewodniczący Rady.
I wish you all the best luck in the world, President-in-Office.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wszystkiego najlepszego"

wszystkiego dobrego
coś najlepszego rzeczownik