"wszerz" - angielskie tłumaczenie

PL

"wszerz" po angielsku

volume_up
wszerz {przysł.}
EN
PL

wszerz {przysłówek}

volume_up
wszerz (też: przez, poprzez, w poprzek)
I celem programu jest otwarcie ery odkryć naukowych i zrozumienie basenów oceanicznych wzdłuż i wszerz, wykorzystując szeroko dostępną interaktywną teleobecność.
And the goal of the program is to launch an era of scientific discovery and understanding across and within the ocean basins, utilizing widely accessible, interactive telepresence.

Przykłady użycia - "wszerz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishByli zwiadowcami w rebelianckiej armii, znani byli wzdłuż i wszerz.
Now, they were scouts in the rebels' army, they were known both far and wide.
PolishA ołtarz na dwanaście łokci wdłuż, a na dwanaście wszerz czworograniasty po czterech stronach swoich;
And the altar hearth shall be twelve [cubits] long by twelve broad, square in the four sides thereof.
PolishTenci jest pomiar Salomonowy, według którego budował dom Boży, wdłuż łokci sześćdziesiąt, łokci podług miary pierwszej, wszerz łokci dwadzieścia.
Now these are the foundations which Solomon laid for the building of the house of God.
PolishI wymierzył tę sień na cztery granie, wdłuż na sto łokci, a wszerz na sto łokci, a ołtarz był przed domem.
And he measured the court, a hundred cubits long, and a hundred cubits broad, foursquare; and the altar was before the house.
PolishWięc przemierzył świat wzdłuż i wszerz.
PolishUczynił też ołtarz miedziany na dwadzieścia łokci wdłuż, i na dwadzieścia łokci wszerz, a na dziesięć łokci wzwyż.
Moreover he made an altar of brass, twenty cubits the length thereof, and twenty cubits the breadth thereof, and ten cubits the height thereof.
Polish♫ przepłynęła morze wszerz
PolishA przed komórkami był plac do przechadzki na dziesięć łokci wszerz wewnątrz, ścieszka do nich na jednym łokciu, a drzwi ich były na północy.
And before the chambers was a walk of ten cubits' breadth inward, a way of one cubit; and their doors were toward the north.
PolishUczynił też przysionek na słupach na pięćdziesiąt łokci wdłuż, a wszerz na trzydzieści łokci.
And he made the porch of pillars; the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits; and a porch before them; and pillars and a threshold before them.
PolishBałkany, podobnie jak region skandynawski, są związane wzdłuż i wszerz wspólną historią, wspólnymi językami i wspólną kulturą.
The Balkans, like the Nordic region, are bound together by a common history, common languages and a common culture throughout their length and breadth.
PolishUczynił też dziesięć podstawków miedzianych, na cztery łokcie wdłuż podstawek jeden, a na cztery łokcie wszerz, a na trzy łokcie wzwyż.
And he made the ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it.
PolishPrzyłożylismy do niego maskę, przejrzeliśmy wzdłuż i wszerz, sprawdziliśmy ze wszystkich stron, od wschodu, zachodu, północy i południa, z góry i z dołu.
We put a mask on it, looked at it deep down in the ground, checked it out from all sides, west, north, south, east, top and bottom.
Polish(A okna jej, i przysionki jej wszędy w około były, także jako i drugie) na pięćdziesięt łokci wdłuż a wszerz na dwadzieścia i pięć łokci,
And there were windows in it and in the arches thereof round about, like those windows: the length was fifty cubits, and the breadth five and twenty cubits.
PolishOdpady promieniotwórcze są przewożone wzdłuż i wszerz Europy w konwojach, które kosztują podatników miliony, a które zagrożone są wysokim ryzykiem wypadków.
Nuclear waste is transported the length and breadth of Europe in convoys that cost the taxpayer millions, entailing a high risk of accidents.
PolishNa czterech węgłach onej sieni były sieni z kominami na czterdzieści łokci wdłuż a na trzydzieści łokci wszerz, jednaż miara onych czterech sieni narożnych.
In the four corners of the court there were courts inclosed, forty [cubits] long and thirty broad: these four in the corners were of one measure.
PolishA ten dom, który budował król Salomon Panu, był wdłuż na sześćdziesiąt łokci, a wszerz na dwadzieścia, a wzwyż na trzydzieści łokci.
And the house which king Solomon built for Jehovah, the length thereof was threescore cubits, and the breadth thereof twenty [cubits], and the height thereof thirty cubits.
PolishPrzysionek zasię przed kościołem był na dwadzieścia łokci wdłuż, jako był szeroki dom, a wszerz był na dziesięć łokci przed domem.
And the porch before the temple of the house, twenty cubits was the length thereof, according to the breadth of the house; [and] ten cubits was the breadth thereof before the house.
PolishZ tegoż wymiaru odmierzysz wdłuż dwadzieścia i pięć tysięcy łokci, a wszerz dziesięć tysięcy łokci, aby na nim była świątnica, i świątnica najświętsza.
And of this measure shalt thou measure a length of five and twenty thousand, and a breadth of ten thousand: and in it shall be the sanctuary, which is most holy.
PolishKomory jej, podwoje jej, i przysionki jej i okna jej były wszędy w około wdłuż na pięćdziesiąt łokci, a wszerz na dwadzieścia i pięć łokci.
the lodges thereof, the posts thereof, and the arches thereof: and there were windows therein round about; the length was fifty cubits, and the breadth five and twenty cubits.
PolishZ niego będzie miejsce święte na pięć set wdłuż, i na pięć set wszerz, czworograniaste w około; a niech ma pięćdziesiąt łokci wolnego placu w około.
Of this there shall be for the holy place five hundred [in length] by five hundred [in breadth], square round about; and fifty cubits for the suburbs thereof round about.