"wstrząsać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wstrząsać" po angielsku

PL wstrząsać
volume_up
[wstrząsam|wstrząsałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Nie wstrząsać (wstrząsanie spowoduje pienienie się roztworu leku Raptiva).
Do not shake (Shaking will cause foaming of the Raptiva solution).
NIE WSTRZĄSAĆ, wstrząsanie może prowadzić do denaturacji substancji czynnej.
DO NOT SHAKE; shaking may cause denaturation of the active substance.
NIE WSTRZĄSAĆ ale obracać delikatnie, aż do uzyskania klarownego roztworu.
DO NOT SHAKE, but gently swirl until the solution is clear.
Nie wstrząsać ani nie poruszać nadmiernie workiem do infuzji.
Do not shake or excessively agitate the infusion bag.
Nie wstrząsać ani nie poruszać nadmiernie worka do infuzji.
Do not shake or excessively agitate the infusion bag.
Nie wstrząsać i nie wykonywać nadmiernych ruchów workiem.
Do not shake or excessively agitate the infusion bag.
wstrząsać
wstrząsać (też: potrząsać)

2. "kimś/czymś"

wstrząsać (też: wstrząsnąć)
volume_up
to jar [jarred|jarred] {czas. przech.} (person, structure, building)

Synonimy (polski) dla "wstrząsać":

wstrząsać

Przykłady użycia - "wstrząsać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNależy delikatnie wstrząsać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku Hib.
The mixture should then be well shaken until the powder is completely dissolved.
PolishPodczas rozpuszczania można delikatnie przekręcać i wstrząsać zawartością fiolki.
The vial contents may be swirled gently and inverted during dissolution.
PolishOstrożnie wstrząsać strzykawką przez 10- 20 s do całkowitego rozpuszczenia tabletki.
Put the tablet into the barrel Put the plunger back onto the syringe For the 15 mg tablet:
PolishPo rozcieńczeniu należy delikatnie wymieszać roztwór, ale go nie wstrząsać.
Once diluted, the solution should be mixed gently, but not shaken.
PolishPo rozcieńczeniu należy delikatnie wymieszać roztwór, lecz nie wstrząsać.
Once diluted, the solution should be mixed gently, but not shaken.
PolishNie należy wstrząsać ani mieszać wstrzykiwanej dawki Retacrit z innymi płynami.
Retacrit must not be shaken or mixed with any other liquid.
PolishNie należy wstrząsać ani mieszać wstrzykiwanej dawki Silapo z innymi płynami.
Silapo must not be shaken or mixed with any other liquid.
PolishOdtworzony roztwór należy wstrząsać przez około 60 sekund w celu całkowitego rozpuszczenia ceftriaksonu.
The reconstituted solution should be shaken up to 60 seconds to ensure complete dissolution of ceftriaxone.
PolishNastępnie należy przez kilka sekund energicznie wstrząsać fiolką, do momentu całkowitego rozpuszczenia się liofilizatu.
The vial is then shaken vigorously for a few seconds until the lyophilisate is completely dissolved.
PolishPo dodaniu rozpuszczalnika, mieszaniną należy wstrząsać do momentu całkowitego rozpuszczenia się proszku.
After the addition of the solvent, the mixture should be well shaken until the powder is completely dissolved in the solvent.
PolishPo wyjęciu strzykawki i igły energicznie wstrząsać fiolką aż do uzyskania jednorodnej, mętnej zawiesiny.
Following removal of the syringe and needle, the vial should be vigorously shaken until a uniform cloudy suspension is achieved.
PolishLeku Epoetin alfa HEXAL nie należy wstrząsać.
PolishNa koniec, fiolkę delikatnie obracać lub wstrząsać obrotowo przez parę minut aż do otrzymania przezroczystego roztworu.
Finally the vial should be gently rotated/ swirled for a few minutes as needed to obtain a clear reconstituted solution.
PolishNie wolno jej wstrząsać, ponieważ wstrząsanie fiolki może spowodować spienienie, utrudniające skontrolowanie odtworzenia leku.
It must not be shaken as shaking the vial may cause foam and therefore may make checking reconstitution less easy.
PolishNie wstrząsać ampułko- strzykawek.
The pre-filled syringe should not be shaken.
PolishPo dodaniu zawiesiny DTPa- HBV- IPV do proszku należy wstrząsać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.
After the addition of the DTPa-HBV-IPV vaccine to the powder, the mixture should be well shaken until the powder is completely dissolved.
PolishInformacje powinny wstrząsać polityką.
Polishob Nie wstrząsać strzykawką.
PolishPo dodaniu zawiesiny DTPw - HBV do proszku Hib, należy wstrząsać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. z
After the addition of the DTPw-HBV component to the HIB powder, the mixture should be well shaken until the powder is completely dissolved.
PolishEnergicznie wstrząsać flakonem.