"wstrząs anafilaktyczny" - angielskie tłumaczenie

PL

"wstrząs anafilaktyczny" po angielsku

PL

wstrząs anafilaktyczny {męski}

volume_up
1. Medycyna
wstrząs anafilaktyczny (też: anafilaksja)
pancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
Serious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny
Rare: hypersensitivity Very rare: anaphylactic shock
Wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, zapalenie naczyń Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:
Anaphylactic shock, serum sickness, vasculitis Psychiatric disorders Uncommon:
wstrząs anafilaktyczny (też: anafilaksja)
pancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
Serious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
Może dojść do ostrych reakcji nadwrażliwości (rzadkie ale ciężkie reakcje takie jak skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny i pokrzywka).
Serious hypersensitivity reactions (rare but severe acute reactions such as bronchospasm, anaphylaxis and urticaria) may occur.
Reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) zgłaszano po wprowadzeniu waldekoksybu i parekoksybu na rynek (patrz punkt 4. 8).
Hypersensitivity reactions (anaphylaxis and angioedema) have been reported in post-marketing experience with valdecoxib and parecoxib (see section 4.8).

Przykłady użycia - "wstrząs anafilaktyczny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishreakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna / wstrząs anafilaktyczny); nadwrażliwość
allergic attack (anaphylactic reaction / anaphylactoid shock); hypersensitivity
PolishW bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.
Allergic reactions, including anaphylactoid reactions, may occur very rarely.
PolishWstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza, zapalenie naczyń Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:
Anaphylactic shock, serum sickness, vasculitis Psychiatric disorders Uncommon:
PolishBardzo rzadko *: wstrząs anafilaktyczny (w tym zgon spowodowany nadwrażliwością)
Very rare*: anaphylactic shock (including fatal hypersensitivity) Metabolism and nutrition disorders:
Polishciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafilaktyczna lub wstrząs anafilaktyczny, który może być
severe allergic reactions (anaphylactic reaction or anaphylactic shock, which can be fatal -
PolishW rzadkich przypadkach Nonafact może powodować ciężką reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny).
should only be administered when absolutely necessary (in life-threatening situations).
Polishpancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
Serious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
PolishRzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny
Rare: hypersensitivity Very rare: anaphylactic shock
PolishNieznana kategoria częstości Reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, w tym śmiertelny, nieswoista nadwrażliwość, pokrzywka
Anaphylactic reaction, anaphylactic shock including fatal shock, hypersensitivity, urticaria
PolishReakcja anafilaktyczna Wstrząs anafilaktyczny (zagrażający życiu) (patrz punkt 4. 4) Reakcja podobna do choroby posurowiczej
Anaphylactic reaction Anaphylactic shock (life- threatening) (see section 4.4) Serum sickness- like reaction
PolishMoże dojść do ostrych reakcji nadwrażliwości (rzadkie ale ciężkie reakcje takie jak skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny i pokrzywka).
Serious hypersensitivity reactions (rare but severe acute reactions such as bronchospasm, anaphylaxis and urticaria) may occur.
Polishzc wstrząs anafilaktyczny
PolishU niektórych pacjentów opisywano reakcje zagrażające życiu, w tym bardzo ciężkie, uogólnione reakcje alergiczne i wstrząs anafilaktyczny.
Life threatening reactions, including very severe generalised allergic reactions and anaphylactic shock, have been reported in some patients.
Polishreakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny, nie znana reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, duszność, pokrzywka, wysypka, wysypka ze świądem)
anaphylactic reaction, anaphylactic shock, hypersensitivity reactions (angioedema, dyspnoea, urticaria, rash, pruritic rash)
PolishOstre reakcje związane z infuzją, w tym wstrząs anafilaktyczny, mogą rozwinąć się w czasie infuzji (w ciągu kilku sekund) lub w ciągu kilku godzin po infuzji.
Acute infusion reactions including anaphylactic reactions may develop during (within seconds) or within a few hours following infusion.
PolishW przypadkach ciężkich reakcji alergicznych (wstrząs anafilaktyczny) należy natychmiast zaprzestać podawania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
In the case of a severe allergic reaction (anaphylactic shock), immediately stop the administration of the product and contact your doctor immediately.
PolishReakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) zgłaszano po wprowadzeniu waldekoksybu i parekoksybu na rynek (patrz punkt 4. 8).
Hypersensitivity reactions (anaphylaxis and angioedema) have been reported in post-marketing experience with valdecoxib and parecoxib (see section 4.8).
PolishPo wprowadzeniu waldekoksybu i parekoksybu na rynek zgłaszano reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) (patrz punkt 4. 8).
Hypersensitivity reactions (anaphylaxis and angioedema) have been reported in post-marketing experience with valdecoxib and parecoxib (see section 4.8).
PolishBardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóryi reakcje nadwrażliwości obejmujące wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy(patrz punkt 4. 4).
Very rare: erythema multiforme, exfoliative dermatitis and hypersensitivity reactions including anaphylaxis and angioedema (see section 4.4).
Polishreakcje nadwrażliwości takie jak reakcja anafilaktyczna/ rzekomoanafilaktyczna w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk angioneurotyczny, skurcz oskrzeli, duszność, obrzęk twarzy.
Hypersensitivity reactions such as anaphylactic/ anaphylactoid reactions including shock, angioneurotic oedema, bronchospasm, dyspnoea, face oedema.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wstrząs anafilaktyczny"

anafilaktyczny przymiotnik
wstrząs rzeczownik
wstrząs mózgu rzeczownik
English
wstrząs elektryczny rzeczownik