PL

wsteczny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
volume_up
backwards {przysł.} [Bryt.]
Po ostatnim rozszerzeniu wydaje się, że Europa rozwija się na dwóch poziomach, przy czym w obydwu przypadkach jest to ruch wsteczny.
After the last enlargement, it seems that social Europe is developing at two rates, with both of them going backwards.
wsteczny
volume_up
retrograde {przym.} [form.]
Wsteczne przezsynaptyczne przedostawanie się aktywnej toksyny botulinowej typu A do centralnego układu nerwowego nie zostało jednak zaobserwowane.
Retrograde transsynaptic passage of active Botulinum neurotoxin type A into the central nervous system however has not been found.

Przykłady użycia - "wsteczny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWrzuca wsteczny - jedziemy setką na podjeździe - na wstecznym!
Puts it in reverse. ~~~ Fifty-five out of the driveway, in reverse.
PolishUrządzenie sprzęgające oraz bieg wsteczny kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (głosowanie)
Wheeled agricultural or forestry tractors: coupling device and reverse (codified version) (vote)
PolishPoddanie się szantażowi koncernów międzynarodowych i wsteczny zwrot ceł jest niespotykanym odchyleniem od normy.
Giving in to blackmail by the multinationals and reimbursing customs duties retroactively is an aberration.
PolishWrzucam wsteczny i próbuję powoli zejść niżej.
I put reverse thrust and I try and pull gently down.
PolishPo ostatnim rozszerzeniu wydaje się, że Europa rozwija się na dwóch poziomach, przy czym w obydwu przypadkach jest to ruch wsteczny.
After the last enlargement, it seems that social Europe is developing at two rates, with both of them going backwards.