"wprost proporcjonalny" - angielskie tłumaczenie

PL

"wprost proporcjonalny" po angielsku

wprost proporcjonalny
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wprost proporcjonalny"

wprost przymiotnik
English
wprost przysłówek
proporcjonalny przymiotnik

Przykłady użycia - "wprost proporcjonalny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polish(RO) Potencjał solidnej współpracy z Federacją Rosyjską jest wprost proporcjonalny do wyzwań i trudności, z którymi musimy się mierzyć.
(RO) The potential for solid cooperation with the Russian Federation is directly proportional to the challenges and difficulties which we have to face.
PolishPonadto plaga alkoholizmu występuje niestety w sposób wprost proporcjonalny do poziomu podatku akcyzowego: im wyższa stawka akcyzy, tym większa plaga alkoholizmu w kraju.
Moreover, the scourge of alcoholism is, unfortunately, directly in proportion to the level of excise duty; the higher the rate of excise duty, the greater the scourge of alcoholism in countries.