"wolność" - angielskie tłumaczenie

PL

"wolność" po angielsku

PL wolność
volume_up
{żeński}

wolność (też: swoboda)
volume_up
freedom {rzecz.}
Wolność religijna to nie wolność od religii, lecz wolność wyznawania religii.
Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.
To oznacza wolność mediów i wolność słowa, wolność gospodarczą.
It involves freedom for the media, freedom of expression and economic freedom.
Po trzecie, powinniśmy zagwarantować, że Internet gwarantuje wolność i wolność słowa.
Thirdly, we should ensure that the internet is guaranteed freedom and freedom of expression.
wolność
volume_up
liberty {rzecz.}
Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.
I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.
Jednak baczcie, aby snać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu.
But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.
Wolność prasy, wypowiedzi i zgromadzeń powinna być dozwolona i stać się normą.
The liberty of the press, freedom of speech and of assembly should be permitted and become the norm.

Przykłady użycia - "wolność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWolność wypowiedzi zawsze będzie poświęcana, ponieważ taka jest pozycja wyjściowa UE.
Free speech will always be sacrificed because that is the EU's default position.
PolishTak naprawdę nie chodzi o reprodukcyjną wolność wyboru, to czysta hipokryzja.
These are not really about choices in pregnancy, that is pure hypocrisy.
PolishTo wspólnota wierząca w wolność myśli, swobodny przepływ i wolność przedsiębiorczości.
A Community dedicated to free thought, free movement and free enterprise.
PolishGłównie ponieważ oni wszyscy są wolni - wiatr we włosach - wolność.
Because they were all about being free, the wind in your hair -- just to be free.
PolishJak można sądzić, że w XXI wieku da się ograniczyć wolność wyrażania opinii?
How can you believe that, in the 21st century, one could restrict the free flow of opinions?
PolishŻądamy teraz bezzwłocznego wypuszczenia na wolność Perwiza Kambakhsha.
We now emphatically demand that Perwiz Kambakhsh be released immediately.
PolishTym czymś jest wola, wolność wypowiedzi i wolny duch narodu chińskiego.
That something is the will, free speech and the spirit of the Chinese people themselves.
PolishWiększość obywateli wysłanych do tych obozów nigdy nie wychodzi na wolność.
The majority of those sent to these camps are no longer released.
PolishRepresyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa.
Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.
PolishMłody umysł, młody mózg z potencjałem musi mieć wolność poszukiwania.
A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.
PolishWolność słowa jest podstawową wartością naszego społeczeństwa i kamieniem węgielnym naszej demokracji.
Free speech is a core value of our society and the cornerstone of our democracy.
PolishWbrew temu artykułowi, niestety, w niektórych krajach wolność wyznania jest słabo przestrzegana.
Despite this, it is, unfortunately, a right that is little respected in some countries.
PolishMusimy posiadać wolność realizowania naszych myśli, ponieważ jest to niezbędne w poszukiwaniu prawdy.
We need to be free to follow our thoughts because this is essential in getting at the truth.
PolishPopieram wolność handlu, ale tylko jeśli jej podstawą są równe zasady kierujące produkcją i informacją.
I am in favour of free trade, but under symmetric conditions of production and information.
PolishWolność słowa jest wartością wielką - wiemy o tym wszyscy - i dlatego należy ją poddać poważnej debacie.
We all know this, which is why we should have a serious debate.
PolishW istocie naklejamy etykietkę z ceną na wolność słowa.
Whoever has the most money gets the loudest voice, dominating the visual and mental environment.
PolishCóż, jaka jest cena za wolność słowa, jaka jest cena za demokrację?
Well, what price free speech, what price democracy?
PolishTeraz odzyskał wolność, po dłuższym uwięzieniu.
He's now free again, having been detained, as you know, for some time.
PolishTaksówkarz powiedział mi, że czuje w powietrzu wolność, że odzyskał godność, coś co stracił wiele lat temu.
I feel that I have dignity that I have lost for so many years."
PolishNie ma więc wątpliwości co do tego, jak ważna jest wolność.
There is no question, therefore, as to its importance.