PL

więcej niż

volume_up
więcej niż (też: ponad, przeszło)
To więcej niż gadżety. ~~~ To więcej niż ludzkie wynalazki.
It's more than just gadgets; it's more than just things that people invent.
Więcej niż 15 kg ale mniej niż 23 kg Więcej niż 23 kg ale niej niż 40 kg Powyżej 40 kg
More than 15 kg and up to 23 kg More than 23 kg and up to 40 kg More than 40 kg
że konieczne jest podanie nie więcej niż dwóch wstrzyknięć hydroksykobalaminy,
that no more than two injections of hydroxocobalamin are to be administered,
więcej niż (też: ponad, nad)
Ze względu na czas, którym dysponowaliśmy, wystąpień było znacznie więcej, niż normalnie - ponad czterdzieści.
There were significantly more speeches than usual - over 40 - because of the time we had available.
Amerykanie składają w Europejskim Urzędzie Patentowym o jedną trzecią wniosków więcej, niż sami Europejczycy.
The Americans file over a third more patent applications with the European Patent Office than the Europeans themselves.
Należy przygotować nowy zestaw i powtórzyć procedurę, nawet jeśli od podania IL- 2 upłynęło więcej niż 3 min.
Obtain new supplies and start the procedure over again, even if 3 minutes have passed after injection of IL-2.

Przykłady użycia - "więcej niż" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
East Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
PolishWszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
All this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
PolishCzęste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:
Common side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
PolishKlauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
However, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Polishjeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku
if you are being treated for more than one injury following a serious accident
PolishObecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.
That means that we have now more food available than ever before in human history.
Polishże konieczne jest podanie nie więcej niż dwóch wstrzyknięć hydroksykobalaminy,
that no more than two injections of hydroxocobalamin are to be administered,
PolishNie należy wykonywać więcej niż 3 wstrzyknięcia preparatu Firazyr w okresie 24 godzin.
No more than 3 injections of Firazyr should be administered in a 24 hour period.
PolishRadioznakowany produkt nie powinien zawierać więcej niż 10 % wolnego technetu.
The radiolabelled product should not contain more than 10 % free technetium.
PolishPreparatu tego zazwyczaj nie należy stosować więcej niż raz u jednego pacjenta.
It should not usually be used on more than one occasion in any one patient.
PolishJest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
PolishWięcej niż 15 kg ale mniej niż 23 kg Więcej niż 23 kg ale niej niż 40 kg Powyżej 40 kg
More than 15 kg and up to 23 kg More than 23 kg and up to 40 kg More than 40 kg
PolishBardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10):
Very common side effects (likely to occur in more than 1 of 10 patients):
PolishOsoby przyjezdne płacą czasem za atrakcje turystyczne więcej niż miejscowi.
Tourist attractions sometimes charge visitors a higher price than local residents.
PolishZ pewnością jest ich więcej, niż chcą tego poszczególne państwa członkowskie.
There is certainly more of it than people in the various Member States want.
PolishMówimy o dziesiątkach milionów lub nawet więcej niż 100 milionach euro na początek.
We are speaking about tens of millions and even more than EUR 100 million initially.
PolishAle samochody to coś więcej niż tylko moja pasja; mam je niemal dosłownie we krwi.
But cars are really more than a passion of mine; they're quite literally in my blood.
PolishJak analizujemy takie próbki, gdzie więcej jest tworzyw sztucznych, niż planktonu?
Now, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?
PolishZostała ona tak bardzo rozwodniona, że spowodowałaby więcej złego niż dobrego.
It was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.
PolishMinęło teraz więcej czasu niż wtedy, kiedy spóźniliśmy się z rozpoczęciem debaty.
We have now gone over by more than the amount of time we were late by when we started.

Synonimy (polski) dla "więcej niż":

więcej niż
nie więcej niż

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "więcej niż"

niż przyimek
English
niż spójnik
English
niż rzeczownik
więcej przysłówek
więcej określnik
English
żyć później niż czasownik
grać lepiej niż czasownik
English
pracować ciężej niż czasownik
English
zagrać lepiej niż czasownik
English
pracować lepiej niż czasownik
English
być odmiennego zdania niż czasownik
przyciągać więcej publiczności niż czasownik
English
mniej niż
więcej niż hojny przymiotnik
inny niż przymiotnik
inaczej niż
English
zdobyć więcej punktów niż czasownik
więcej niż trzeba