"weterynarz" - angielskie tłumaczenie

PL

"weterynarz" po angielsku

PL

weterynarz {męski}

volume_up
weterynarz (też: weteran)
Zabrała go do weterynarza a ten odkrył coś okropnego.
She took him to the vet and the vet discovered something quite disgusting.
Podróżowanie w towarzystwie naszych czworonogów jest teraz znacznie łatwiejsze dzięki nowemu europejskiemu paszportowi dla zwierząt domowych, który może wystawić każdy weterynarz.
Travelling with a dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport available from any vet.
Podobnie jak w przypadku innych produktów tego rodzaju, preparat Profender należy stosować u chorych kotów i psów jedynie po ocenie stosunku korzyści do ryzyka dokonanej przez weterynarza.
As with other products of this type, Profender should be used on sick or ill cats or dogs only after a risk-benefit assessment by the vet.
weterynarz
Jeżeli wystąpią łagodne objawy i utrzymują się one dłużej niż dwa dni, należy zasięgnąć porady weterynarza.
If mild symptoms occur and last for more than two days, veterinary advice should be sought.
Jednakże, ze względu na potencjalne działania niepożądane, leczenie powyżej 1- 2 tygodni powinno być regularnie kontrolowane przez weterynarza.
However, since side effects might occur, any treatment exceeding 1 – 2 weeks should be under regular veterinary supervision.
Można zastosować do 50 g żelu na dobę, wmasowując palcami w chore miejsce, zgodnie z zaleceniami weterynarza, do momentu ustąpienia objawów.
Up to a total daily quantity of 50 g gel per day is applied using finger tip pressure onto the affected area according to the veterinary surgeon's instructions until signs and symptoms resolve.
weterynarz (też: lekarz weterynarii)
Jego weterynarz dawał mu jedynie trzy miesiące życia.
His veterinarian only gave him three months to live.
W przypadku podania większej niż zalecona liczby tabletek, należy skontaktować się z weterynarzem.
If more than the prescribed amount of tablets were given, contact your veterinarian.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych weterynarz może zdecydować o obniżeniu dawki preparatu Masivet lub przerwaniu leczenia.
In case of side effects, the veterinarian might decide to lower the dose of Masivet or to discontinue treatment.
Można zastosować do 50 g żelu na dobę, wmasowując palcami w chore miejsce, zgodnie z zaleceniami weterynarza, do momentu ustąpienia objawów.
Up to a total daily quantity of 50 g gel per day is applied using finger tip pressure onto the affected area according to the veterinary surgeon's instructions until signs and symptoms resolve.

Przykłady użycia - "weterynarz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWeterynarz odkrył to, ogromny, krwawiący nowotwór przy podstawie penisa Kimbo.
He discovered this, a huge bleeding tumor at the base of Kimbo's penis.