"We wtorek" - angielskie tłumaczenie

PL

"We wtorek" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "We wtorek" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "We wtorek"

we przyimek
English
WE rzeczownik
wtorek rzeczownik
English

Przykłady użycia - "We wtorek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWe wtorek po południu będziemy debatować nad wnioskami przewodniczącego Komisji.
On Tuesday afternoon we will hold a debate on the President of the Commission's proposals.
PolishGłosowanie odbędzie się dzisiaj, we wtorek, 15 stycznia 2008 r., o godz. 12:00.
The vote will take place today, Tuesday 15 January 2008, at 12 p.m.
PolishWe wtorek przekażę relację w tej sprawie Komisji Spraw Zagranicznych.
I shall give your Committee on Foreign Affairs an account of them on Tuesday.
PolishGłosowanie na sprawozdaniem pani poseł Thomsen odbędzie się we wtorek, 19 października.
The vote on the Thomsen report will take place on Tuesday, 19 October.
PolishNajbliższe posiedzenie Rady odbędzie się już we wtorek w Brukseli.
The Transatlantic Economic Council's next meeting is next Tuesday, here in Brussels.
PolishSędzia wojskowy ma orzekać w sprawie jego zatrzymania we wtorek 20 października - tj. jutro.
A military judge is due to rule on his detention on Tuesday 20 October - i.e. tomorrow.
PolishNiniejszym wznawiam sesję Parlamentu Europejskiego zawieszoną we wtorek 24 czerwca 2008 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Tuesday 24 June 2008.
PolishTermin na składanie wniosków dotyczących rezolucji upływa we wtorek, 15 lutego o godz. 10.00.
The deadline for tabling motions for resolutions falls on Tuesday, 15 February at 10:00.
PolishGłosowanie odbędzie się we wtorek 18 listopada 2008 roku, o godz. 12.00.
The vote will take place on Tuesday 18 November 2008 at 12 noon.
PolishGłosowanie odbędzie się we wtorek, 19 października 2010 r. o godz. 12:30.
The vote will take place on Tuesday, 19 October 2010, at 12:30.
PolishGłosowanie odbędzie się we wtorek 24 listopada 2009 r. o godz. 12.00.
The vote will take place at 12 noon on Tuesday, 24 November 2009.
PolishProtokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się we wtorek, dnia 18 grudnia 2007 r., został doręczony.
The Minutes for the sitting of Tuesday, 18 December 2007 have been distributed.
PolishWznawiam posiedzenie zawieszone we wtorek 18 grudnia 2007 r.
I declare resumed the session adjourned on Tuesday, 18 December 2007.
PolishGłosowanie odbędzie się o godz. 12.00 we wtorek, 9 marca 2010 r.
The vote will take place at 12 noon on Tuesday, 9 March 2010.
PolishGłosowanie odbędzie się we wtorek, 8 marca 2011 r., w południe.
The vote will take place at midday on Tuesday, 8 March 2011.
PolishWięc przeprowadzam ten poranny skok we wtorek, ale to nie jest zwykły skok -- to było 11 września 2001 roku.
So now I do that Tuesday morning jump, but it's not any jump -- that was September 11th, 2001.
PolishGłosowanie odbędzie się jutro (we wtorek, 18 maja 2010 r.).
The vote will take place tomorrow (Tuesday, 18 May 2010).
PolishGłosowanie odbędzie się jutro, we wtorek, 24 marca 2009 r.
The vote will take place tomorrow, Tuesday, 24 March 2009.
PolishGłosowanie odbędzie się jutro, we wtorek, 8 marca 2011 r.
The vote will take place tomorrow (Tuesday, 8 March 2011).
PolishPrzed tygodniem, we wtorek 11 maja, miałem wielki zaszczyt wręczyć w Akwizgranie Młodzieżową Nagrodę im.
Last week, on Tuesday 11 May, I had the great honour to present the Charlemagne Youth Prize in Aachen.

Pozostałe hasła

Polish
  • We wtorek

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.