"wcisnąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wcisnąć" po angielsku

volume_up
wcisnąć {czas. dk}

PL wcisnąć
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

wcisnąć (też: staranować)
volume_up
to ram {czas.}
Wcisnąć całkowicie przycisk (patrz Rycina P). op g ne aż zw be
Then press the push button down fully (see Diagram P). dic Me
Wcisnąć całkowicie przycisk (patrz Rycina P).
Then press the push button down fully (see Diagram P).
Wcisnąć całkowicie przycisk (patrz Rycina P). oz op g ne aż zw
Then press the push button down fully (see Diagram P).
wcisnąć (też: wciskać, wyłamać, wyłamywać)
volume_up
to push in {czas.} (sth)
Delikatnie wcisnąć tłok strzykawki wypuszczając powietrze do fiolki (Rys.
Gently push the plunger until the air is injected into the vial.
Wcisnąć plastikowy łącznik do szyjki butelki trzymając mocno butelkę.
Push the plastic adapter into the neck of the bottle, while holding the bottle firmly.
Delikatnie wciśnąć tłok strzykawki wypuszczając powietrze do fiolki.
Gently push the plunger until the air is injected into the vial.

2. IT

wcisnąć (też: kliknąć)
Słychać będzie przy tym kliknięcie, które zakończy się gdy przycisk podania dawki zostanie wciśnięty całkowicie.
A clicking sound can be heard, which will stop when the injection button has been pressed in completely.

Synonimy (polski) dla "wcisnąć":

wcisnąć

Przykłady użycia - "wcisnąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożesz przez przypadek wcisnąć "odpowiedz wszystkim" przy mailu i zniszczyć związek.
You can accidentally hit "reply all" to an email and torpedo a relationship.
PolishPrzed ponownym użyciem wstrzykiwacza przycisk do iniekcji należy maksymalnie wcisnąć.
The injection button should be fully depressed before using the pen again.
PolishWyjąć z opakowania igłę do zastrzyków i mocno wcisnąć ją na końcówkę strzykawki.
Remove the injection needle from the wrapping and place it firmly on the tip of the syringe.
PolishWolno wcisnąć tłok strzykawki i wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki z lekiem BeneFIX.
Slowly depress the plunger rod to inject all the solvent into the BeneFIX vial
Polishjuż dopasowany do końcówki strzykawki należy umieścić w szyjce butelki i stanowczo wcisnąć do dołu.
can then be fitted into the neck of the bottle and pressed firmly down.
PolishOpakowanie Mix2Vial odwrócić niebieskim końcem do dołu, umieścić centralnie nad fiolką z wodą i wcisnąć
Take the Mix2Vial together with the package and snap the blue end onto the diluent stopper.
PolishWcisnąć tłok strzykawki tak, by roztwór leku BeneFIX wypełnił cały przewód.
Transfer BeneFIX solution into the tubing by depressing the syringe plunger until the tubing is filled completely.
PolishNastępnie wcisnąć do końca przycisk podania dawki insuliny.
Then the injection button should be pressed all the way in.
Polishni ze Wcisnąć głowicę rozpylającą (IRU) delikatnie
Do not force, it should easily drop into place.
PolishWcisnąć przycisk podania dawki do końca.
The injection button should be pressed all the way in.
PolishNie potrafiłam sobie wyobrazić, jak można wcisnąć ogrom, którym byłam, z powrotem do małego ciała.
And I remember thinking, there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body.
PolishNie można wcisnąć przycisku podania dawki.
PolishMógłbyś wcisnąć - piwnicę?
PolishAby to się wydarzyło, atakujący Eve musiałby wykręcić jej rękę swoją prawą dłonią a inną wcisnąć jej kryształowy meth...
For that to happen, Eve's attacker would've had to twist her arm up with his right hand while jamming the crystal meth into her face with the other.
PolishWcisnąć strzykawkę do “ prowadnika do przygotowania dawki ”, aż do przebicia igłą środka szarego korka fiolki (patrz Rysunek 3).
Slide the syringe into the dose preparation guide until the needle goes through the centre ring of the grey stopper of the vial (see Diagram 3).
Polish. ~~~ Gdy go wreszcie znajdziemy, musimy przesunąć myszkę, by przesunąć kursor, a potem wcisnąć jej przycisk.
And then when you finally see where it is, then you've got to move it to get the cursor over there, and then -- "Bang" -- you've got to hit a button or do whatever.
PolishW odniesieniu do tego co naprawdę powinniśmy zrobić to wcisnąć hamulec - tę naszą bezwładną, wielką ekonomię, którą dopiero co rozwinęliśmy.
(Laughter) No, no! ~~~ In terms of what we really need to do to put the brakes on this very high inertial thing -- our big economy -- we've really hardly started.
PolishDołączyć tłok do strzykawki z rozpuszczalnikiem wprowadzając go do otworu w strzykawce, a następnie mocno wcisnąć i przekręcić aż dobrze połączy się z korkiem.
Attach the plunger rod to the solvent syringe by inserting the rod into the opening in the syringe stopper and pushing and turning the rod firmly until it is securely seated in the stopper.
PolishStrzykawkę z rozpuszczalnikiem połączyć z łącznikiem: końcówkę strzykawki silnie wcisnąć do otworu w łączniku, przekręcając strzykawkę w prawo, aż połączenie będzie stabilne.
Connect the solvent syringe to the vial adapter by inserting the tip of the syringe into the adapter opening while firmly pushing and turning the syringe clockwise until the connection is secured.