"w załączniku" - angielskie tłumaczenie

PL

"w załączniku" po angielsku

PL w załączniku
volume_up

w załączniku
Wnioski naukowe przedstawiono w załączniku II wraz ze zmienionym ChPL w załączniku III.
The scientific conclusions are provided in Annex II together with the amended SPC in Annex III.
Metoda obliczania tych punktów i zarządzania nimi jest opisana w załączniku 5,
The method of calculation and administration of such points is described in Annex 5.
Wykaz nazw produktów przedstawiono w załączniku I.
The list of product names concerned is given in Annex I.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w załączniku"

w przyimek
w zaimek
English
załącznik rzeczownik

Przykłady użycia - "w załączniku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Enclosed you will find two copies of the contract.
PolishDlatego też musimy myśleć o tych ewentualnych konsekwencjach umieszczenia tuńczyka błękitnopłetwego w załączniku II.
That is why we need to think of what the practical consequences of putting bluefin tuna in Appendix II would be.
PolishW załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
PolishZastanawiamy się, czy te zwierzęta powinny być wymienione w załączniku I lub II, czy też są one po prostu spisane na straty.
We are talking about whether these animals should be listed in Appendix I or II, or whether they are simply expendable.
PolishMożna oczywiście dopatrzeć się pewnej logiki w klasyfikacji podanej w załączniku I, ale są jeszcze zagadnienia społeczno-ekonomiczne.
On the one hand, we can see some of the logic for an Appendix I classification, but there are socio-economic issues.
PolishW załączniku do sprawozdania zamieściłam listę niektórych projektów, o których dowiedziałam się w trakcie pracy w regionach.
In the appendix to the report I have listed some projects which I have been informed about as a result of the groundwork done in the regions.