"w spokoju" - angielskie tłumaczenie

PL

"w spokoju" po angielsku

PL w spokoju
volume_up

w spokoju
Ale odkąd jestem w Sesepa, zostawili mnie w spokoju.
But since I joined Sesepa, they left me in peace.
Ten mówi: "Pozwól mi umrzeć w spokoju.
This one says, "Please let me die in peace."
Pierwszym krokiem na drodze Pakistanu do stabilności jest zagwarantowanie, że Sąd Najwyższy będzie mógł pracować w spokoju i w sposób niezawisły.
The first step for Pakistan's stability is to guarantee that the Supreme Court can work independently and in peace.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w spokoju"

w przyimek
w zaimek
English
spokój rzeczownik

Przykłady użycia - "w spokoju" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
You can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
PolishCzy może powinniśmy uszanować jego prywatność, chronić jego godność i zostawić go w spokoju?
Or should we respect his privacy, protect his dignity and leave him alone?
PolishJestem wniebowzięty mogąc odpocząć od spokoju panującego w Westminister i Whitehall.
Can I say how delighted I am to be away from the calm of Westminster and Whitehall? ~~~ (Laughter)
PolishModlitwa przebiegała w niezwykłym spokoju i koncentracji.
The prayers took place in an incredible atmosphere of quietness and concentration.
PolishUnia Europejska musi uczynić, co w jej mocy, aby pomóc w zapewnieniu zwycięstwa spokoju i rozwagi.
The European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.
PolishNasze przesłanie jest następujące: zostawcie w spokoju wniosek komisarza Rehna.
Our message is: leave Mr Rehn's proposal alone!
PolishNie zostawią mnie w spokoju, dopóki nie pozwolę im posiadać części, lecz to nie było uprzejme."
They would not leave me alone until I let them have a piece, but it was not a good one." ~~~ (Laughter)
PolishByły poza ogrodzeniem placówki, więc jest zostawiliśmy w spokoju.
They were outside the perimeter, so we left them alone.
PolishIdź do swojego zdradzieckiego brata i zostaw mnie w spokoju.
You go to your traitor brother and leave me to my business.
PolishWszyscy angielscy producenci wina proszą, aby zostawić ich w spokoju i pozwolić im swobodnie konkurować.
All English wine-producers ask is to be left free to compete.
PolishPiękno i obcość pozostawić w spokoju, jakby były jakąś niedostępną strefą”.
Leaving beauty and strangeness alone like a forbidden zone," is how Petras describes his own way of working as a director.
PolishWyraża również nadzieję, iż referendum odbędzie się w atmosferze spokoju i w sposób przejrzysty.
It also expresses the hope that the referendum will take place in a peaceful atmosphere and in a transparent manner.
PolishZostaw moją rękę w spokoju, wiesz, że niczego nie czuję.
And leave my hand alone, you know I can't feel it
PolishWięc urodziłam dziecko -- szalony pomysl -- mając nadzieję, że jeśli będzie miał własne, to moje zostawi w spokoju.
So I had a baby by him -- insane -- thinking that if I gave him his own kid, he would leave mine alone.
PolishAle odkąd jestem w Sesepa, zostawili mnie w spokoju.
But since I joined Sesepa, they left me in peace.
PolishMusimy apelować o zachowanie spokoju w tej sytuacji.
We must also urge calm in such a situation.
PolishPrzyznam, że życie w Komisji nie jest wcale takie proste, nie przebiega w spokoju i ciszy aż do wieku emerytalnego.
I must say that it is not such an easy life inside the Commission and not so calm and quiet until pensionable age.
PolishTen mówi: "Pozwól mi umrzeć w spokoju.
This one says, "Please let me die in peace."
PolishI to dziecko, stwierdzające: "Zostaw mnie w spokoju z moimi zabawkami".
"Do you think the less-fortunate are having better sex?"
PolishPowinniśmy zostawić ten temat w spokoju.