"w porządku" - angielskie tłumaczenie

PL

"w porządku" po angielsku

EN

PL w porządku
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

w porządku (też: sprawdzony, solidny, pewny, nieszkodliwy)
volume_up
safe {przym.}
Abyśmy mogli czuć się w porządku, musimy także wziąć pod dokładną rozwagę dyrektywy dotyczące zamówień.
To be on the safe side, we also need to examine the procurement directives carefully.
Ja tylko...... sprawdzam ciśnienie w oponach żeby być pewny, że jest w porządku.
I was just... checking the air in the tyre to make sure it's safe.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w porządku"

w przyimek
w zaimek
English
porządek rzeczownik

Przykłady użycia - "w porządku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUsłyszeliśmy dziś, co proponuje pan Brown, i co powinno znaleźć się w porządku obrad.
Today we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
PolishPrzedmiotowe pytanie zadałam dlatego, że sprawa ta nie pojawiła się w porządku obrad.
That is why I raised this question, as the matter has not appeared on the agenda.
PolishW porządku, wszyscy wiemy, co mamy robić z bombą zegarową: musimy ją rozbroić.
Well, we all know what we need to do with a time bomb: we need to defuse it.
PolishPo raz pierwszy również rozwój znajdzie się w porządku dziennym kolejnego szczytu G-20.
The next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
PolishDebata o strategii gospodarczej "UE 2020” naturalnie już figuruje w porządku dziennym.
The debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
PolishWiększość pozostałych grup politycznych chciała umieszczenia tego w porządku.
The majority of the other political groups wanted this item to be included in the agenda.
PolishW porządku, to jest taka jakby technika, ale technika szesnastowieczna.
Okay. ~~~ This is sort of a technology but I can call it a 16th-century technology.
Polish(Śmiech) (Brawa) Nie jestem pewien, jak do tego doszło, ale to nie jest w porządku.
(Laughter) (Applause) Not sure how this came to be, but it's not right.
PolishJeśli nie uwzględnimy tej sprawy w porządku obrad, wkrótce i tak będziemy do tego zmuszeni.
If we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
PolishNie będę wchodzić w szczegóły, które znalazły się w samym porządku obrad.
I will not go into detail as it is on the plenary agenda in its own right.
PolishUE i USA muszą wywrzeć presję, by sprawa Birmy znalazła się w porządku obrad.
Europe and the United States must insist that the situation in Burma is put on the agenda.
PolishMuszą także pokazać innym mężczyznom, że kupowanie ciał kobiet nie jest w porządku.
They must also show other men that it is not OK to buy women's bodies.
PolishNie mamy zastrzeżeń do umieszczenia tego tematu w porządku obrad.
(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
PolishWidzimy jak zmienia kolor na zielony, bo czuje, że wszystko jest w porządku.
It's turning green here because it feels that everything is just right.
PolishAle gdy sadzą drzewa na rzecz środowiska, wszystko jest w porządku -- to kreatywność.
But if they were together planting trees for the environment, it was okay -- creativity.
PolishUżywanie aplikacji jest w porządku, ale programowanie jest niezmiernie istotne.
Using applications is OK, but programming is absolutely fundamental.
PolishTo nie w porządku, że pomijamy pilne sprawy, gdy nie mamy pełnej liczby posłów.
It is not OK for us to keep passing urgencies when we do not have the full number of people.
PolishJeśli tylko zapewnione będą zysk i konkurencyjność Unii Europejskiej, w porządku.
As long as the profit and competitiveness of the European Union are assured, then that is OK.
PolishPomyśleliśmy - w porządku, jeśli musimy to robić, skanujmy w bibliotece.
But we sent -- thought, OK, if we're going to need to do this, let's do it in-library.
PolishA potem wyszedł facet w mundurze Exxona i zdaliśmy sobie sprawę, że wszystko jest w porządku.
And then the guy in the Exxon uniform stepped out, and we realized it was okay.