"w mniejszym stopniu" - angielskie tłumaczenie

PL

"w mniejszym stopniu" po angielsku

PL w mniejszym stopniu
volume_up
{przysłówek}

w mniejszym stopniu
Metabolity są wydalane głównie z moczem i w mniejszym stopniu z kałem.
Metabolites are excreted mainly in the urine and to a lesser extent in the faeces.
u są również oporne na telitromycynę, jednak w mniejszym stopniu.
resistance mechanisms but to lesser extent than erythromycin.
Cmax i w mniejszym stopniu AUC zwiększają się nieproporcjonalnie po dawkach większych niż 40 mg.
Cmax and to a lesser extent AUC increase disproportionately at doses above 40 mg.
w mniejszym stopniu
Wszystkie metabolity są aktywne, lecz w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.
All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.
Wszystkie metabolity są biologicznie czynne, jednak w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.
All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.
Wydalanie Parathormon jest metabolizowany w wątrobie i w mniejszym stopniu w nerkach.
Elimination Parathyroid hormone is metabolised in the liver and to a lesser degree in the kidney.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w mniejszym stopniu"

w przyimek
w zaimek
English
mniejszy przymiotnik
stopić czasownik

Przykłady użycia - "w mniejszym stopniu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW mniejszym stopniu hamuje zapoczątkowaną przez kolagen agregację trombocytów.
To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.
PolishGłównie wiąże się z albuminami, a w mniejszym stopniu z kwaśną glikoproteiną α- 1.
It is bound predominantly to albumin and to a lower extent to α -1 acid glycoprotein.
PolishNie uważam, że teraz Parlament jest w mniejszym stopniu głosem Europy niż był wtedy.
I do not think that Parliament is any less the voice of Europe now than it was then.
PolishW mniejszym stopniu hamuje także agregację trombocytów wywołaną kolagenem.
To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.
Polish(DE) Chodziło mi w mniejszym stopniu o rozporządzenie, a w większym - o wizję.
(DE) I was concerned less with the regulation and more with the vision.
PolishWszystkie metabolity są aktywne, lecz w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.
All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.
PolishMetabolity są wydalane głównie z moczem i w mniejszym stopniu z kałem.
Metabolites are excreted mainly in the urine and to a lesser extent in the faeces.
PolishW mniejszym stopniu hamuje wywoływaną kolagenem agregację trombocytów.
To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.
PolishW mniejszym stopniu, hamuje również zlepianie się trombocytów wywołane obecnością kolagenu.
To a minor extent it also inhibits collagen-induced thrombocyte aggregation.
PolishCmax i w mniejszym stopniu AUC zwiększają się nieproporcjonalnie po dawkach większych niż 40 mg.
Cmax and to a lesser extent AUC increase disproportionately at doses above 40 mg.
PolishW mniejszym stopniu bleomycyna wpływa również na syntezę RNA i białek.
In a lower degree bleomycin also affects the RNA and protein synthesis.
PolishIrbesartan jest metabolizowany głównie przez CYP2C9, a w mniejszym stopniu ulega glukuronidacji.
Irbesartan is mainly metabolised by CYP2C9 and to a lesser extent by glucuronidation.
PolishWydalanie Parathormon jest metabolizowany w wątrobie i w mniejszym stopniu w nerkach.
Elimination Parathyroid hormone is metabolised in the liver and to a lesser degree in the kidney.
PolishWszystkie metabolity są biologicznie czynne, jednak w mniejszym stopniu niż cyprofloksacyna.
All metabolites are active, but in a lesser degree than ciprofloxacin.
PolishJestem w mniejszym stopniu dyplomatą niż większość moich kolegów w tej Izbie.
Mr President, I am less diplomatic than most of my colleagues in this House.
PolishAtorwastatyna jest w mniejszym stopniu zależna od metabolizmu za pośrednictwem CYP3A4.
Atorvastatin is less dependent on CYP3A4 for metabolism.
PolishPod względem polityki wkład UE w mniejszym stopniu zasługuje na pochwałę.
Politically, the EU's contribution is less commendable.
PolishMetabolity są wydalane głównie z moczem (51 % podanej dawki) i w mniejszym stopniu z kałem.
Metabolites are excreted mainly in the urine (51 % of the dose), and to a lesser extent in the faeces.
Polishu są również oporne na telitromycynę, jednak w mniejszym stopniu.
resistance mechanisms but to lesser extent than erythromycin.
PolishMetabolizm atorwastatyny w mniejszym stopniu zależy od izoenzymu CYP3A.
Atorvastatin is less dependent on CYP3A for metabolism.