"w lutym" - angielskie tłumaczenie

PL

"w lutym" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "w lutym" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w lutym"

w przyimek
w zaimek
English
luty rzeczownik

Przykłady użycia - "w lutym" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRoczna stopa wzrostu M3 w marcu 2012 r. wyniosła 3,2%, w porównaniu z 2,8% w lutym.
The annual growth rate of M3 was 3.2% in March 2012, compared with 2.8% in February.
PolishNowy mandat w lutym, a głosowanie parlamentarne w marcu - oto nasza propozycja.
A new mandate in February and Parliament's vote in March, that is what we are proposing.
PolishMamy nadzieję, że nastąpi to w lutym.
The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.
PolishA na tutejszej konferencji TED w lutym ich pasja i mistrzostwo zaparło nam dech w piersiach.
And at TED here in February, their passion and brilliance just took our breath away.
PolishW lutym 2010 roku uruchomiono Forum TIK na rzecz efektywności energetycznej.
In February 2010 the ICT for Energy Efficiency Forum was launched.
PolishOficjalnie nadal nie otrzymaliśmy wyników tej rewizji, która została przeprowadzona w lutym.
Officially, we still do not have these results yet. That was in February.
PolishTaki będzie główny cel szczytów Rady Europejskiej w lutym i marcu przyszłego roku.
That will be the main objective of the European Council meetings of February and March next year.
PolishW lutym 2011 r. Komisja zarejestrowała swój tysięczny znak jakości dla produktu żywnościowego.
In February 2011, the Commission registered its 1 000th quality food name.
PolishMamy nadzieję, że omówimy te ważne kwestie podczas wzmożonych rozmów w styczniu i w lutym.
We hope to discuss these important issues in an intensive dialogue in January and February.
PolishW lutym 2009 roku przedstawiliśmy plan działania i od tamtej chwili podjęliśmy szereg środków.
We presented a plan of action in February 2009 and have since taken a number of measures.
PolishDokument ten zostanie opublikowany w pozostałych językach oficjalnych Wspólnoty w lutym 2005 r.
This document will be published in the other official Community languages in February 2005.
PolishPozwolą państwo, że połączymy te zadania, a do sprawy powrócimy podczas posiedzenia Parlamentu w lutym.
Let us combine our tasks, and the topic will be before Parliament again in February.
PolishW lutym 2007 roku osobiście zwróciłem się do przewodniczącego o wdrożenie systemu EMAS w Parlamencie.
In February 2007, I personally asked the President to initiate EMAS in the Parliament.
PolishGłosowanie odbędzie się w trakcie pierwszego posiedzenia w lutym.
The vote will take place during the first part-session in February.
PolishW lutym przyjąłem tutaj wizytę 60 Koptów apelujących o pomoc.
Last February, I received 60 Copts here and they called out for help.
PolishFederalny Urząd Żeglugi i Hydrografii wydał ostatecznie pozwolenie w lutym tego roku.
The final permission was granted by the Federal Office for Shipping and Hydrography in February this year.
PolishPowinniśmy ruszyć z pracami nad tą rezolucją, ponieważ za wszelką cenę należy ją uchwalić w lutym.
We should like to move a resolution on Haiti, which must, at all costs, be decided in February.
PolishW lutym pojechałem do Sri Lanki z delegacją ds. stosunków z Azją Południową.
Mr President, in February, I went to Sri Lanka with the Delegation for Relations with South Asia.
PolishW lutym pan Barroso przedstawił nam duży pakiet środków ukierunkowanych na walkę ze zmianami klimatycznymi.
In February Mr Barroso brought to us a major package of measures to fight climate change.
PolishIzba odnotowała także, iż rezolucja ta stanowi silne poparcie dla Procesu z Oslo zainicjowanego w lutym 2007 r.
The House also noted it strongly supports the Oslo Process launched in February 2007.

Pozostałe hasła

Polish
  • w lutym

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.