"w innym miejscu" - angielskie tłumaczenie

PL

"w innym miejscu" po angielsku

PL w innym miejscu
volume_up
{przysłówek}

w innym miejscu (też: gdzie indziej, do innego miejsca)
volume_up
elsewhere {przysł.}
Jest to problem globalny i w innym miejscu należy się nim zająć.
This is a global problem and should be dealt with elsewhere.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Wnioski należy składać zgodnie z zasadami wskazanymi w innym miejscu na tej stronie.
An application for access rights should be submitted in conformity with the instructions elsewhere on this website.

Synonimy (polski) dla "w innym miejscu":

w innym miejscu

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w innym miejscu"

w przyimek
w zaimek
English
inny przymiotnik
inny zaimek
English
miejsce rzeczownik

Przykłady użycia - "w innym miejscu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.
If you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
PolishJeśli w strzykawce pojawi się krew, należy wyjąć igłę i wykonać wkłucie w innym miejscu.
If you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
PolishJeśli nie, ludzie opuszczą przywódcę, i założą osady w innym miejscu.
If not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.
PolishNowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na
Apply a new patch as described above but on another part of the skin.
PolishJeśli w strzykawce pojawi się krew, należy wyjąć igłę i wykonać ponowne wkłucie w innym miejscu.
If you see blood in the syringe, remove the needle and re-insert it in another place.
PolishAle jesteśmy na tej wspólnej drodze pojednania już w innym miejscu.
However, although we are on this common road of reconciliation, we are, today, in a different place.
PolishZa każdym razem wykonywać wstrzyknięcie w innym miejscu, aby nie doprowadzić do bolesności w jednym miejscu.
Change the place that you inject each time so that you do not become sore in one area.
PolishKażdy system transdermalny należy nakleić w innym miejscu na skórze.
A new skin area must be selected for each application.
PolishJeśli nie ma możliwości ponownego naklejenia tego samego plastra, należy nakleić nowy plaster w innym miejscu.
If the same patch cannot be reapplied, a new patch should be applied to another location.
PolishZwiększa to możliwości ukrycia aktywów w innym miejscu.
That means that the opportunities to hide assets on the other side of the hill are steadily growing.
PolishNa świecie jest 700 milionów ludzi, którzy twierdzą, że chcą osiedlić się na stałe w innym miejscu.
Around the world, there's 700 million people who say they'd like to move permanently someplace else right now.
PolishPłacą składki na zabezpieczenie społeczne w innym miejscu niż to, gdzie będą odbierać korzyści później.
They pay their social security contributions in another place than where they will reap the benefits later.
PolishPlaster pozostawia się na skórze przez 24 godziny, po czym zastępuje się go nowym plastrem naklejanym w innym miejscu.
The patch remains on the skin for 24 hours and is then replaced by a new one in a different place.
PolishKażdy z nich osiedlił się w innym miejscu na ziemi.
And they all moved to different parts of the planet.
PolishPlaster pozostaje na skórze przez trzy lub cztery dni, po czym zastępuje się go nowym plastrem w innym miejscu.
The patch remains on the skin for three or four days and is then replaced by a new patch in a different place.
PolishKażdego dnia, iniekcji należy dokonać w innym miejscu.
A new injection site should be used each day.
PolishPlaster pozostawia się na skórze przez 24 godziny, po czym zastępuje się go nowym plastrem naklejanym w innym miejscu.
The patch remains on the skin for 24 hours and will then be replaced by a new one at a different site of application.
PolishMożesz też przeciągać arkusze i upuszczać je w innym miejscu, klikając karty arkuszy i przeciągając je do odpowiedniego miejsca.
You can also drag and drop sheets by clicking and dragging a sheet tab until it is in the location you'd like.
PolishSystem aukcji prowadzi jedynie do usunięcia zanieczyszczeń z Europy i składowania ich w innym miejscu, a u nas przyczynia się do bezrobocia.
An auction simply takes pollution away from Europe, dumps it somewhere else, and brings us unemployment.
PolishPan poseł się ukrył w innym miejscu.