PL

w górę {przysłówek}

volume_up
w górę (też: do góry, pod górę, wzwyż)
Ale człowiek na kłopot się rodzi jako iskry z węgla latają w górę.
But man is born unto trouble, As the sparks fly upward.
To jak nurkowanie w rafie koralowej, ale w górę a nie w dół.
It's like scuba diving into a coral reef, except you're going upward instead of downward.
Moim zdaniem jest to typowy przykład "harmonizacji w górę”.
In my view, this is a typical example of upward harmonisation.
w górę (też: do góry, w górze)

Przykłady użycia - "w górę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTak więc ten ruch w górę i w dół jest nienaturalny, ale sprawia wrażenie oddechu.
So it's anti-naturalistic really, the up and down movement, but it feels like breath.
PolishCiocie, wujkowie, odważnie Unieście swoje ręce w górę. ~~~ Ciocie i wujkowie także.
Aunties, uncles, you can continue to put your hands up, aunties and uncles as well.
PolishAby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.
This is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.
PolishPojawi się czarny rynek, zacznie kwitnąć przemyt, a ceny ptaków pójdą w górę.
The black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
PolishKażdy z nich kontroluje albo ucho, każde z osobna, albo głowę i porusza nią w górę i w dół.
Each one of them operates either an ear, separately, or the head, up and down.
PolishJaponia jest wysoce innowacyjna częściowo dzięki podejściu "równania w górę”.
Japan is highly innovative, partly through its 'top runner' approach.
PolishObóz drugi, kolejne ponad 600m w górę, przez dolinę zwaną Kotłem Zachodnim.
Camp Two, another 2,000 feet higher up, what's called the Western Cwm.
PolishJeśli zwiększymy prędkość któregoś z wirników, robot leci w górę, przyspiesza.
If you increase the speed of each of these rotors, then the robot flies up, it accelerates up.
PolishBrak stabilności budzi strach na rynkach, a ceny ropy już poszybowały w górę.
The instability is frightening the markets and oil prices have already shot through the roof.
PolishWykonał więc w tamtym miejscu kanał i klatka piersiowa porusza się w tym kanale w górę i w dół.
So he made a channel in here, and the chest moves up and down in that channel.
PolishNa krótką metę idzie się w górę a potem, na dłuższą metę, idzie się jeszcze bardziej w górę.
You go up in the short term, and then you go up even more in the long term.
PolishDelikatnie obrócić wstrzykiwacz w górę i w dół 10 razy do równomiernego wymieszania insuliny.
Gently turn the pen up and down 10 times until the insulin is evenly mixed.
PolishUmożliwia to przemieszczenie wszystkich pęcherzyków powietrza w górę roztworu.
This allows any air bubbles to rise to the top of the solution.
PolishI stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba.
And it came to pass, while he blessed them, he parted from them, and was carried up into heaven.
Polish(śmiech) Teraz, patrząc w górę, widzicie wybrzuszenia, kołki, zwisy i tak dalej.
(Laughter) Then, looking up in the turret, you see there are bulges and pokes and sags and so forth.
PolishW Projekcie Patrz Częściej w Górę mieliśmy 70 aktorów w czerni.
So this project is called Look Up More. ~~~ We had 70 actors dress in black.
PolishPoparzone oczy - to dzieje się w Miami, kiedy ludzie patrzą w górę.
Eyeburn: this is what happens to the people in Miami who are looking up.
PolishW Senacie, Al Gore przedstawil wyklad jako swiadek z expertyza.
Al Gore made presentations in the House and the Senate as an expert witness.
PolishZapytali mnie czy nie chce dołączyć do tłumu ludzi którzy biegali w góre i w dół tego wału.
And they asked me to join a crowd of people that were running up and down this embankment.
PolishIzali na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę, i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje?
Her young ones also suck up blood: And where the slain are, there is she.

Synonimy (polski) dla "w górę":

w górę

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "w górę"

w zaimek
English
w przyimek
w całości przymiotnik
English
w takim razie przysłówek
English
w przybliżeniu przysłówek
w porównaniu z przyimek
English
w linii bocznej przymiotnik
English
w pobliżu przysłówek
English
wchodzić na górę czasownik
English
w kierunku do przyimek
English
w pełni przysłówek
English
w pełni opierzony przymiotnik