"własność publiczna" - angielskie tłumaczenie

PL

"własność publiczna" po angielsku

PL

własność publiczna {żeński}

volume_up
własność publiczna
Wiemy jednak, że nawet wielkie kraje mogą zboczyć z kursu, mogą mieszać własność publiczną z interesem prywatnym.
However, we know that even great countries can go off course, can mix up public property with private interests.
Jednakże biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora, nie mogę poprzeć podejścia, zgodnie z którym porty powinny stanowić własność publiczną.
However, bearing in mind the importance of the sector, I cannot support the approach that ports should constitute public property.
Własność publiczna jest sprzedawana kapitałowi w celu pomnożenia zysków na koszt klas pracujących i w celu zwiększenia ich wyzysku.
Public property is being sold to capital in order to multiply profits at the expense of the working classes and to increase their exploitation.

Przykłady użycia - "własność publiczna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishIdąc dalej, czy państwo, czy też własność publiczna, pozostaje jedynym podmiotem polityki wodnej?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
PolishPrywatyzacja zysków i publiczna własność ogromnych strat...
Privatisation of profits and public ownership of large-scale losses ...
PolishWiemy jednak, że nawet wielkie kraje mogą zboczyć z kursu, mogą mieszać własność publiczną z interesem prywatnym.
However, we know that even great countries can go off course, can mix up public property with private interests.
PolishNie sądzę, aby własność publiczna była jednym z elementów prowadzących do zakłóceń na europejskim rynku energii.
I do not think that public ownership is one of the main elements leading to distortions of the European energy market.
PolishJednakże biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora, nie mogę poprzeć podejścia, zgodnie z którym porty powinny stanowić własność publiczną.
However, bearing in mind the importance of the sector, I cannot support the approach that ports should constitute public property.
PolishWłasność publiczna jest sprzedawana kapitałowi w celu pomnożenia zysków na koszt klas pracujących i w celu zwiększenia ich wyzysku.
Public property is being sold to capital in order to multiply profits at the expense of the working classes and to increase their exploitation.
PolishPonadto uważam, że woda powinna zostać uznana za własność publiczną i podlegać kontroli publicznej, bez względu na to, że sektor prywatny gospodaruje nią częściowo lub w całości.
Furthermore, I would argue that water should be proclaimed public property and placed under public control, regardless of the fact that it is managed wholly or partly by the private sector.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "własność publiczna"

własność rzeczownik
własność gruntu rzeczownik
własność wakacyjna rzeczownik
komunikacja publiczna rzeczownik
droga publiczna rzeczownik
użyteczność publiczna rzeczownik
opinia publiczna rzeczownik
własność ziemi rzeczownik
własność prywatna rzeczownik