"władze lokalne" - angielskie tłumaczenie

PL

"władze lokalne" po angielsku

PL

władze lokalne {niemęskoosobowy}

volume_up
władze lokalne
władze lokalne (też: urząd gminy)
Dziś, po dwóch latach, doszłam do wniosku, że zwłaszcza jeśli chodzi o władze lokalne, najważniejsze są gryzonie, oposy.
Well after two years, I've come to the conclusion that, especially local government, is about opossums.
Znam przypadki, gdy organizacje działające w społecznościach w moim londyńskim okręgu zostały wyparte z rynku przez władze lokalne.
I have cases of that in my constituency in London where community-led organisations have been crowded out by local government.

Przykłady użycia - "władze lokalne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW rzeczywistości, władze lokalne muszą podejmować decyzję na podstawie ceny.
It is a fact that local authorities have to decide on the basis of price.
PolishDrugie pytanie odnosi się do działań, które powinny podjąć władze lokalne.
The second question concerns the action to be taken by local authorities.
PolishNie chcą pracować, nawet jeśli lokalne władze zapewnią im pracę.
They do not want to go to work, even if the local government offers it to them.
PolishGospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i władze lokalne również tej pewności potrzebują.
Households, businesses and local authorities also need this certainty.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used OptiSet must be discarded as required by your local authorities.
PolishZużytych wstrzykiwaczy SoloStar należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used SoloStar must be discarded as required by your local authorities.
PolishZużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
Discard your used SoloStar as required by your local authorities.
PolishW dalszej kolejności odpowiedzialne są za to władze lokalne a następnie państwo.
In second place the responsibility lies with the municipalities and in third place with the State.
PolishSą to wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć zarówno władze centralne, jak i lokalne.
These are challenges for both the central and local authorities.
PolishWładze lokalne, regionalne i gminne nie są objęte rejestrem.
Local, regional and municipal authorities are not concerned by the register.
PolishJednakże wydaje się, że władze lokalne obstają przy swoim stanowisku.
The local authorities, however, seem to be standing their ground.
PolishZużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy się pozbywać w sposób określony przez lokalne władze.
Discard your used OptiSet as required by your local regulations.
PolishWe Francji władze lokalne coraz częściej finansują budowę meczetów.
In France, more and more local authorities are indirectly funding the construction of mosques.
PolishOdpowiedzialność ponosi nie tylko przedsiębiorstwo, ale także władze i samorządy lokalne.
Responsibility lies not only with the company but also with the authorities and local governments.
PolishPaństwa członkowskie, jak również władze lokalne, mają jasno sprecyzowane obowiązki w tym zakresie.
Member States have very clear responsibilities, as do local authorities.
PolishWłączmy w te działania władze krajowe, regionalne i lokalne, które odpowiadają za sprawy oświaty.
Let us involve in it the national, regional and local authorities responsible for education.
PolishRozpoczęła się produkcja, rząd, władze lokalne się wycofały.
However, when production started, the government and the local authorities withdrew their consent.
PolishPaliwo lotnicze jest zwolnione z podatku, a władze lokalne i regionalne często dotują lotniska w Europie.
Aviation fuel is exempt from tax, and local and regional authorities often subsidise airports in Europe.
PolishWładze krajowe, regionalne i lokalne połączyły siły, aby przywrócić do normalności życie na wyspie.
The national, regional and local authorities joined efforts so that life on the island could go back to normal.
PolishJednakże tak się nie stanie, dopóki władze lokalne i krajowe nie zmienią swojego podejścia i polityki.
However, that will not happen until the local authorities and governments change their outlook and policies.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "władze lokalne"

władze rzeczownik
lokalne przymiotnik
English
władze centralne rzeczownik
ramię lokalne rzeczownik
echo lokalne rzeczownik
English
przyłącze lokalne rzeczownik
English