"włókna" - angielskie tłumaczenie

PL

"włókna" po angielsku

volume_up
włókna {niemęskoos.}
EN
EN
PL

włókna {niemęskoosobowy}

volume_up
włókna
volume_up
grain {rzecz.} (paper, fabric, flesh)

Przykłady użycia - "włókna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishElektryczność na tym płocie z włókna szklanego jest tylko z zewnętrznej strony.
The fence -- like this conception of fence that we have it's totally backward with him.
PolishNa przykład należy sprawdzić, czy włókna nie mają właściwości uczulających.
It is important, for example, to test whether the fibres are allergenic.
PolishJesteśmy już zaplątani tak jakbyśmy byli w gorsecie z włókna optycznego.
We are already laced up as if we're in a fiber optic corset, if you like.
PolishWielu obywateli chce wiedzieć, skąd pochodzą włókna i wyroby włókiennicze.
Many citizens want to know where the fibres and textiles come from.
PolishDo tego czasu omawiany dokument umożliwi szybkie wydawanie zezwoleń na nowe włókna tekstylne.
Until then, this piece of legislation will allow rapid authorisation of new textile fibres.
PolishWłókna zawarte w żywności, a zwłaszcza niektóre wyroby mleczne mogą opóźniać wchłanianie soli cynku.
Dietary fibres and some dairy products, in particular, delay the absorption of zinc salts.
PolishMoim zdaniem to sieć cywilizacji, w której przeplatają się włókna różnych kultur.
I like to think of it as a mesh of civilizations, in which the strands of different cultures are intertwined.
PolishA kiedy włókna łączą się w węzeł, jest to supergromada galaktyk.
And when a number of filaments come together in a knot, that makes a supercluster of galaxies.
PolishPajęcze włókna różnią się wytrzymałością i rozciągliwością.
So silk fibers vary in their strength and also their extensibility.
PolishProszę zapoznać się z instrukcją obsługi lasera i ulotką dotyczącą stosowania mikrosoczewkowego włókna optycznego.
Please refer to the laser user manual, and to the microlens fibre-optic user leaflet.
PolishWidać włókna, jasne to materia niewidzialna, a żółte to gwiazdy i galaktyki.
You see a filament, you see the light is the invisible matter, and the yellow is the stars or the galaxies showing up.
PolishŚwiatło musi docierać do całej powierzchni guza za pośrednictwem atestowanego, mikrosoczewkowego włókna optycznego.
Light must be delivered to the entire surface of the tumour using an approved microlens fibre-optic.
PolishNadal muszę odpowiedzieć na pytanie zadane przez pana posła Scholza w sprawie włókna szklanego i przedsiębiorstwa Saint-Gobain.
I still have to answer the question put by Mr Scholz on the Saint-Gobain glass fibre case.
PolishWłókna tekstylne stanowią jeden z najważniejszych sektorów naszego rynku europejskiego.
Mr President, ladies and gentlemen, textiles constitute one of the key sectors in our European market.
PolishWłókna na krabach to produkt tych bakterii.
These long filaments that you see on the back of the crab are actually created by the product of that bacteria.
PolishŚwiatło musi docierać do całej powierzchni guza za pośrednictwem dopuszczonego do stosowania, mikrosoczewkowego włókna optycznego.
Light must be delivered to the entire surface of the tumour using an approved microlens fibre-optic.
PolishPrzyjmę takie samo podejście do poprawki dotyczącej oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego innych niż włókna tekstylne.
I will adopt the same approach for the amendment that proposes labelling non-textile parts of animal origin.
PolishW przypadku SR układ obronny organizmu działa przeciwko własnej mielinie - warstwie ochronnej, która otacza włókna nerwowe.
In MS, your body’s defence system reacts against it’s own myelin – the ‘insulation’ that surrounds nerve fibres.
PolishW przypadku SR układ obronny organizmu działa przeciwko własnej mielinie - warstwie ochronnej, która otacza włókna nerwowe.
In MS, your body's defence system reacts against it's own myelin – the ‘ insulation ’ that surrounds nerve fibres.
PolishTo moje nogi biegowe, wykonane z włókna węglowego.
OK, now, these are my sprinting legs, made of carbon graphite, like I said, and I've got to make sure I've got the right socket.