"włócznia" - angielskie tłumaczenie

PL

"włócznia" po angielsku

PL

włócznia {żeński}

volume_up
włócznia (też: dzida)
włócznia (też: oszczep, dzida)
A teraz, patrz, kędy jest włócznia królewska, i kubek od wody, co był w głowach jego?
And now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his head.
Ten podniósł włócznią swą przeciwko trzema stom, i zabił je, i był sławnym między trzema.
And he lifted up his spear against three hundred and slew them, and had a name among the three.
Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła krew i woda.
howbeit one of the soldiers with a spear pierced his side, and straightway there came out blood and water.

Przykłady użycia - "włócznia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishA teraz, patrz, kędy jest włócznia królewska, i kubek od wody, co był w głowach jego?
And now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his head.
PolishTen podniósł włócznią swą przeciwko trzema stom, i zabił je, i był sławnym między trzema.
And he lifted up his spear against three hundred and slew them, and had a name among the three.
PolishLecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła krew i woda.
howbeit one of the soldiers with a spear pierced his side, and straightway there came out blood and water.
PolishI cisnął Saul włócznią, mówiąc: Przebiję Dawida aż ku ścianie; ale się uchylił Dawid przed nim po dwa kroć.
and Saul cast the spear; for he said, I will smite David even to the wall.
PolishI cisnął Saul włócznią na niego, aby go przebił.
And Saul cast his spear at him to smite him; whereby Jonathan knew that is was determined of his father to put David to death.
PolishWtem Duch Pański zły przypadł na Saula, który w domu swym siedział, mając włócznią swoję w ręce swej, a Dawid grał ręką swą.
And an evil spirit from Jehovah was upon Saul, as he sat in his house with his spear in his hand; and David was playing with his hand.
PolishTedy uchowaj mię Panie, abym miał ściągnąć rękę moję na pomazańca Pańskiego; ale weźmij proszę włócznią, która jest u głów jego, i kubek od wody, a odejdźmy.
Jehovah forbid that I should put forth my hand against Jehovah's anointed: but now take, I pray thee, the spear that is at his head, and the cruse of water, and let us go.
PolishI myślił Saul przebić Dawida włócznią aż ku ścianie: ale się uchylił przed Saulem, i uderzyła włócznia w ścianę, a Dawid uciekł, i uszedł onej nocy.
And Saul sought to smite David even to the wall with the spear; but he slipped away out of Saul's presence, and he smote the spear into the wall: and David fled, and escaped that night.
PolishI stało się drugiego dnia, że przypadł Duch Boży zły na Saula, i prorokował w pośrodku domu, a Dawid grał ręką swoją dnia onego, jako i przedtem, a Saul miał włócznią w ręce swej.
And it came to pass on the morrow, that an evil spirit from God came mightily upon Saul, and he prophesied in the midst of the house: and David played with his hand, as he did day by day.

Synonimy (polski) dla "włócznia":

włócznia