"węgiel kamienny" - angielskie tłumaczenie

PL

"węgiel kamienny" po angielsku

PL

węgiel kamienny {męski}

volume_up
węgiel kamienny
węgiel kamienny
węgiel kamienny
Dwa lata temu pomoc udzielona przez państwa członkowskie UE branży, która produkuje i wykorzystuje węgiel kamienny, czyli antracyt, sięgnęła aż 2,9 miliarda euro.
Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.

Przykłady użycia - "węgiel kamienny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWęgiel kamienny, ze względu na globalne ocieplenie, nie może być uznawany za "składnik przejściowy”.
Due to the issue of global warming, coal cannot be considered a 'transitional component'.
PolishPo drugie, powinniśmy dopilnować, aby pieniądze przekazywane Bułgarii nie były wydawane na inwestycje w węgiel kamienny lub brunatny.
The second thing I would like us to ensure is that the money which is now being sent to Bulgaria is not used for investment in coal or lignite.
PolishDwa lata temu pomoc udzielona przez państwa członkowskie UE branży, która produkuje i wykorzystuje węgiel kamienny, czyli antracyt, sięgnęła aż 2,9 miliarda euro.
Two years ago, aid from the EU Member States to industry that produced and used hard coal, that is to say, anthracite, was as much as EUR 2.9 billion.
PolishPierwszym jest globalna reakcja na zmiany klimatyczne, jednak z innego punktu widzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw będziemy wykorzystywać także węgiel kamienny i brunatny.
One is as a global response to climate change but, from another point of view, we will also use coal and lignite for our security of supply.
PolishZ wymienionych w sprawozdaniu źródeł energii w Unii Europejskiej, w większych ilościach dostępne jest tylko jedno - węgiel, zarówno kamienny jak i brunatny.
(PL) Mr President, of the energy sources listed in the report, it is only coal, whether it be hard coal or brown coal, that is available in large amounts within the European Union.
PolishDo tej pory zainwestowano znaczne kwoty w elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny, co wciąż uzależnia te biedne kraje od paliw kopalnych, które bardzo zanieczyszczają środowisko.
Hitherto, significant investment has been provided for coal-fired power plants, and this continues to make these poor countries dependent on fossil fuel, which heavily pollutes the environment.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "węgiel kamienny"

kamienny przymiotnik
węgiel rzeczownik
węgiel odpadowy rzeczownik
English
węgiel aktywny rzeczownik
węgiel aktywowany rzeczownik
węgiel drzewny rzeczownik
English
meteoryt kamienny rzeczownik
węgiel brunatny rzeczownik
English
węgiel brunatny przymiotnik
English
węgiel energetyczny rzeczownik