"wątpia" - angielskie tłumaczenie

PL

"wątpia" po angielsku

volume_up
wątpia {niemęskoos.}
PL

wątpia {niemęskoosobowy}

volume_up

Przykłady użycia - "wątpia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli koleżanki i koledzy w to wątpią, sugeruję, by rozejrzeli się wokół siebie.
If colleagues doubt that, then I suggest they look around them.
PolishZ jednej strony, należę do tych, którzy wątpią, aby możliwe było wprowadzenie takiego podatku w praktyce.
On the one hand, I am one of those who doubt whether it will be possible to implement the tax in practice.
PolishTo podstawowa zasada równości, na której UE jest zbudowana, a ci, którzy w nią wątpią, wątpią w podstawowe zasady UE.
This is a fundamental principle of equality on which the EU is built, and whoever doubts this doubts the fundamental principles of the EU.
PolishSą naukowcy, którzy wątpią w ten związek przyczynowo-skutkowy, a my powinniśmy o tym pamiętać, udając się na konferencję w Kopenhadze.
There are scientists who doubt these causalities and we should keep that in the back of our minds as we now go to Copenhagen.
PolishJednakże zarówno wysocy rangą politycy, jak i eksperci kryminalistyczni wątpią, aby w Stanach Zjednoczonych dane były wykorzystywane wyłącznie w celu zwalczania działań terrorystycznych.
However, both high-ranking politicians and criminal experts doubt that, in the US, the data would be used solely for combating terrorist activities.