PL

wóz {męski}

volume_up
wóz (też: samochód, auto, wagon)
I'll send a sector car over.
Kiedy Ameryka wyruszyła na Zachód, to nie dodawaliśmy więcej wozów, ale zbudowaliśmy kolej.
So the answer to more cars is simply not to have more roads. ~~~ When America began moving west, we didn't add more wagon trains, we built railroads.
wóz (też: fura)
I wieźli skrzynię Bożą na wozie nowym z domu Abinadabowego, a Oza i Achyjo prowadzili wóz.
And they carried the ark of God upon a new cart, [and brought it] out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drove the cart.
Potem wstawili skrzynię Pańską na wóz, i skrzynkę, i myszy złote, i podobieństwa zadnic swoich.
and they put the ark of Jehovah upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their tumors.
Przyjęcie ramowej dyrektywy w sprawie ochrony gleby to jak postawienie wozu przed koniem.
Adopting a framework directive on soil protection would be putting the cart before the horse.
wóz (też: wagon)
wóz (też: fura, furmanka)
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
Dwa wozy, i cztery woły dał synom Gersonowym według potrzeby urzędów ich.
Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service:
Wziął tedy Mojżesz one wozy i woły i oddał je Lewitom.
And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.

Przykłady użycia - "wóz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishOn sprawił wóz niebieski z gwiazd, Oryjona i Hyjady, i inne gwiazdy skryte na południe.
That maketh the Bear, Orion, and the Pleiades, And the chambers of the south;
Polishpo nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
Polish99% czasu, kiedy wóz strażacki tam nie parkuje, oaza filtruje zanieczyszczenia.
That 99 percent of the time when a firetruck is not parking there, it's infiltrating pollutants.
PolishNocne zdjęcia są piękne, a rakiety przecinają Wielki Wóz i Drogę Mleczną.
Night shots are beautiful, piercing the Big Dipper and the Milky Way.
PolishPrzetoż wyszedł do niego Benadad, i kazał mu wsiąść na wóz.
Then Ben-hadad came forth to him; and he caused him to come up into the chariot.
PolishTedy mu dał rękę swą; i kazał mu wsiąść do siebie na wóz.
And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.
PolishAbym pokruszył przez cię konia i jezdnego, abym pokruszył przez cię wóz i tego, co na nim jeździ;
and with thee will I break in pieces the horse and his rider;
PolishCi ludzie byli przerażeni kiedy tłum zaatakował nasz wóz.
These men were terrified, as the mob attacked our vehicle.
PolishIzali wywiedziesz gwiazdy południowe czasu swego, albo Wóz niebieski z gwiazdami jego powiedziesz?
Canst thou lead forth the Mazzaroth in their season?
Polishzc us op d na ia len woz po go ne aż zw be zy nic cz t le uk od Pr
PolishPotem wstawili skrzynię Pańską na wóz, i skrzynkę, i myszy złote, i podobieństwa zadnic swoich.
and they put the ark of Jehovah upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their tumors.
PolishI uczynili tak oni mężowie, a wziąwszy dwie krowy od cieląt, zaprzęgli je w wóz, a cielęta ich zamknęli w domu.
And the men did so, and took two milch kine, and tied them to the cart, and shut up their calves at home;
PolishUsunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. woz
r OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF
PolishI wieźli skrzynię Bożą na wozie nowym z domu Abinadabowego, a Oza i Achyjo prowadzili wóz.
And they carried the ark of God upon a new cart, [and brought it] out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drove the cart.
PolishI wsiadł na wóz Jehu, i jechał do Jezreela, bo tam Joram leżał; Ochozyjasz także, król Judzki, przyjechał był, aby nawiedził Jorama.
So Jehu rode in a chariot, and went to Jezreel; for Joram lay there.
PolishKiedy się zbliżaliśmy, rozwścieczony tłum zaatakował nasz wóz obrzucając go kamieniami i to przez tysiące ludzi dookoła.
As we neared, angry crowds attacked our trucks and stoned them, by hundreds of people all over the place.
PolishNiżem się dowiedziała, dusza moja wsadziła mię na wóz przedniejszych z ludu mego.
I went down into the garden of nuts, To see the green plants of the valley, To see whether the vine budded, [And] the pomegranates were in flower.
PolishOknem wyglądała, a wołała matka Sysary przez kratę: Przeczże omieszkiwa wrócić się wóz jego?
Through the window she looked forth, and cried, The mother of Sisera [cried] through the lattice, Why is his chariot so long in coming?
PolishI zaprzężono w wóz jego.
PolishPrzyślę tam wóz patrolowy.