PL

wódz {męski}

volume_up
1. ogólne
Ale nim skończyłem, wódz plemienia wstał i powiedział: " Tołstoj zaniemówił.
But before I finished, the chief of the barbarians stood up and said, 'But wait, you haven't told us about the greatest ruler of them all.
Kiedy byłam w Zimbabwe, oprowadzał nas wódz wioski, chciał zebrać fundusze na szkołę średnią. ~~~ Niedaleko była budowa.
When I was in Zimbabwe, we were touring a place with the village chief -- he wanted to raise money for a secondary school -- and there was some construction a few yards away,
wódz
volume_up
chieftain {rzecz.} (of tribe)
2. "u starożytnych Brytów", Historia

Przykłady użycia - "wódz" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNajwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
You'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."
PolishI nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki.
And bring us not into temptation, but deliver us from the evil [one.
PolishI nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
And lead us not into temptation but deliver us from evil!
PolishAle nim skończyłem, wódz plemienia wstał i powiedział: " Tołstoj zaniemówił.
But before I finished, the chief of the barbarians stood up and said, 'But wait, you haven't told us about the greatest ruler of them all.
PolishPan Erdogan zachowywał się jak zwycięski wódz przybywający na inspekcję swoich oddziałów na okupowanym terytorium.
Mr Erdogan conducted himself like a victorious commander coming to inspect his troops in occupied territory.
PolishA ramionami jako powodzią wiele ich zachwyceni będą przed obliczem jego, i skruszeni będą, także też i sam wódz, który z nimi przymierze uczynił.
And the overwhelming forces shall be overwhelmed from before him, and shall be broken; yea, also the prince of the covenant.
PolishKiedy byłam w Zimbabwe, oprowadzał nas wódz wioski, chciał zebrać fundusze na szkołę średnią. ~~~ Niedaleko była budowa.
When I was in Zimbabwe, we were touring a place with the village chief -- he wanted to raise money for a secondary school -- and there was some construction a few yards away,
PolishZatem obróci twarz swoję do wysep, i wiele ich pobierze; ale wódz wstręt uczyni hańbieniu jego, owszem, ono hańbienie jego nań obróci.
After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many: but a prince shall cause the reproach offered by him to cease; yea, moreover, he shall cause his reproach to turn upon him.
PolishGdy chodziły, na cztery strony swoje chodziły; nie uchylały się, gdy szły, ale do onego miejsca, do którego się wódź obracał, za nim szły; nie uchylały się, gdy szły.
When they went, they went in their four directions: they turned not as they went, but to the place whither the head looked they followed it; they turned not as they went.

Synonimy (polski) dla "wódz":

wódz