"wóda" - angielskie tłumaczenie

PL

"wóda" po angielsku

EN
PL

wóda {żeński}

volume_up
1. potoczny
Co jest szczególnie interesujące, wypiły tyle samo wódki, co czystej wody.
So they drank as much vodka as they did plain water, which was interesting.

Przykłady użycia - "wóda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishSubstancje pomocnicze: fosweset, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań
Excipients: fosveset, sodium hydroxide, hydrochloride acid, water for injections
PolishTabletki należy połknąć popijając wodą lub innym płynem, niezawierającym alkoholu.
The tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.
PolishLek ma postać proszku i przed zastosowaniem należy go wymieszać z wodą pitną.
This medicine is a powder that must be first mixed with drinking water before use.
PolishJedynym napojem, z którym można przyjmować preparat Bondronat jest czysta woda.
Patients with hepatic impairment No dosage adjustment is required (see section 5.2).
PolishJest to zbiornik z wodą i protokomórka zaczyna się poruszać wewnątrz systemu.
It's a pool of water, and the protocell starts moving itself around in the system.
PolishProszek: trometamol, sacharoza Rozpuszczalnik: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań
Powder: trometamol, sucrose Solvent: sodium chloride, water for injections.
PolishSodu chlorek, L- histydyna, polisorbat 80, sodu boran oraz woda do wstrzykiwań.
Sodium chloride, L-histidine, polysorbate 80, sodium borate and water for injections.
PolishW razie przypadkowego dostania się proszku do oczu lub nosa należy spłukać je wodą.
If you accidentally get some in your eyes or nose, flush the area with water.
PolishPrzed przystąpieniem do przygotowania leku dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
Wash your hands thoroughly with soap and water before preparing the medicine.
Polishie wersenian sodu, sodu chlorek, m- krezol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.
edetate disodium, sodium chloride, m-cresol, polysorbate 80 and water for injections.
PolishJak zażywać kapsułki Diacomit Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.
How to take the Diacomit capsules These capsules should be swallowed whole with water.
PolishPrzed pójściem spać należy umyć ręce oraz leczone miejsce wodą z łagodnym mydłem.
Before going to bed, wash your hands and the treatment area with mild soap and water.
PolishWymieszać proszek z wodą Powoli wstrzykiwać całą wodę ze strzykawki do fiolki.
Mix the water and powder Slowly inject all the water from the syringe into the vial.
PolishMożemy jedynie podkreślić, że woda stała się drogocennym i rzadkim zasobem.
We can only stress the fact that water has become a precious and rare resource.
PolishInne składniki szczepionki Twinrix Junior to: chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.
The other ingredients in Twinrix Paediatric are: sodium chloride, water for injections.
Polishz wersenian sodu, sodu chlorek, m- krezol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.
edetate disodium, sodium chloride, m-cresol, polysorbate 80 and water for injections.
PolishInne składniki leku to kwas glutaminowy, sorbitol (E420), polisorbat 80 i woda do
The other ingredients are glutamic acid, sorbitol (E420), polysorbate 80 and water for
PolishInne składniki leku to: potasu sorbinian, sorbitol E420 i woda oczyszczana.
The other ingredients are potassium sorbate, sorbitol E420 and purified water.
PolishPowoli pociągać za tłok, do czasu, aż woda wypełni strzykawkę do oznaczenia 1, 1 ml.
Slowly pull back the plunger until the water for injection reaches the 1.1 ml mark.
PolishTabletki należy połknąć popijając popijając wodą lub napojem bezalkoholowym.
The tablets should be swallowed with some water or other non-alcoholic drink.